Magiskt Helande/Botande 701

Magisk hjärt- och lungräddning, stabilt sidoläge

Ur Läroboken:

Hjärt- och lungräddning kan inte återstarta hjärtat men upprätthålla blodcirkulation tills patienten inkommer till S:t Mungos. Hjärtstillestånd kallas det för då en person är medvetslös, inte andas och saknar puls. Andningsstillestånd innebär att en person fortfarande har puls.

Hjärt- och lungräddning utförs genom sammanpressningar av patientens bröstkorg trettio gånger och sen gör man två inblåsningar i patientens mun. Vid andningsstillestånd sker endast inblåsningarna. En person som inte är vid medvetande, men andas och har puls, läggs i stabilt sidoläge. Stabilt sidoläge underlättar andningen samt förhindrar kvävning vid kräkning. Personen måste alltid ses till. Trollformeln är invecklad och svår att lära sig.

1. Medvetande
Försök få kontakt med personen för att se om han/hon är kontaktbara. Om personen inte reagerar skjut iväg S:t Mungos märke med din trollstav för att markera platsen. Lossa hårt sittande kläder, kontrollera fria luftvägar med hjälp av Anapneo.

2. Andning
Kontrollera andningen genom att försiktigt föra huvudet bakåt och se om bröstkorgen rör sig, lyssna efter andningen och känna efter andningen. Om personen andas ska han/hon läggas i stabilt sidoläge.

3. Puls
Pulsen kan hittas vid sidan av struphuvudet. Om personen har puls gör inblåsningar och fortsätt kontrollera pulsen. Om personen saknar puls är det fråga om hjärtstillestånd och då ska man utföra trettio bröstkompressioner följt av två inblåsningar.

Praktiskt moment:

Öva på att hjärt- och lungräddning samt lägga personen i stabilt sidoläge.

Stabilt sidoläge:

Trollformel: Stabilitas Corpus (STa-biil-iTas-Coo-rpuu-S)
Funktion: lägger personen i stabilt sidoläge efter kontroll av fria luftvägar
Utförande: Svep med trollstaven/trollspöet över kroppen. Stick till med trollstaven/trollspöet över armen så att den läggs på plats. Gör tre cirklar över benet och snärta till ovanför huvudet.

Magisk hjärt- och lungräddning:

Trollformel: Pectadimenta (PeeC-taa-DiiMe-nta)
Funktion: Sätter igång kompressioner
Utförande: Rikta trollstaven mitt på den medvetslöses bröstkorg. Tryck med kraft ner och släpp sedan efter så att bröstkorgen åker upp igen. Upprepa trettio gånger.

Förvandling av valfritt föremål till en andningsmaskin Ett moment som är rätt svårt då man är i en pressad situation och måste koncentrera sig på flera saker samtidigt. Andningsmaskinen läggs som en mask över näsa och mun på den skadade personen och tillsätter sen i två inblåsningar syre till personen. Ta ett föremål som finns till hand och förvandla det till andningsmaskinen, tänk på att det inte enbart ska se ut som en andningsmaskin utan även blåsa in luft i patienten.

Lektionsförfattare: Elyene