Magiskt Helande/Botande 603

Viktiga trollformler

Ur läroboken:

Trollformel: Fjäderlätt
Funktion: Får ett speciellt objekt att väga i princip ingenting.
Utförande: Peka på det objekt som ska bli fjäderlätt och tänk på objektet uttala formeln.

Trollformel: Ferula (Feh-ROO-lah)
Funktion: Trollar fram en trästav samt bandage.
Utförande: Snärta med trollstaven åt höger sen vänster peka sen rätt fram. Om trästaven och bandaget ska vara omlindat kring något speciellt peka på det stället samt uttala formeln.

Trollformel: Anapneo (ah-NAHP-nay-oh)
Funktion: Formel som ger patienten fria luftvägar vid blockering
Utförande: Peka på personen med trollstaven/trollspöet och uttala formeln.

Trollformel: Episkey (eh-PIS-key)
Funktion: Helar lättare skador på patienten
Utförande: Peka på skadan med trollstaven/trollspöet uttala sen formeln och gör ett X med trollstaven/trollspöet.

Trollformel: Mobilicorpus (MO-bi-lee-COR-pus)
Funktion: Flytta en kropp utan att själv bära den.
Utförande: Uttala trollformeln och svep med trollstaven/trollspöet över kroppen på patienten.

Trollformel: Aduso (Aad-Du-Soo)
Funktion: Läker enklare sår.
Utförande: Snurra trollstaven/trollspöet tre gånger ovanför såret och avsluta med en snärt. .

Trollformel: Adligo (Aad-LII-go)
Funktion: Syr ihop ett öppet sår
Utförande: Gör en vinkling med trollstaven/trollspöet åt först höger och sedan vänster. Knyck sedan till och uttala formeln.

Lektionsförfattare: Elyene