Magiskt Helande/Botande 601

-

Ur läroboken:

Med helande avses botande av sjukdomar och ohälsa genom olika metoder, vanligen använder man sig av örter, trolldrycker och olika magiska formler samt ibland en del andra ritualer. När ni botar eller helar någon så är det meningen att helandet ska lindra smärta, få en person att tillfriskna från olika sjukdomar, förbannelser eller trollformler som slagit fel. Detta innebär att ni hela tiden måste vara vakna ni måste kunna visa er patient att det går att lita på dig, detta är vad som menas med att vara närvarande när man helar någon. Det handlar om att hela tiden arbeta för att inte skada sig själv eller någon annan. Detta handlar om att lära sig styra sina egna tankeenergier. Det är något som alla kan lära sig genom att träna på det mycket.

Historia om St Mungos sjukhus för magiska sjukdomar och åkommor

St. Mungos grundades någon gång under sena 1500 och början på 1600- talet av Mungo Bonham. Mungo Bonham levde mellan åren 1560-1659 och han var en vida känd och berömd helare som även finns på de där roliga korten som man kan samla på.

Sjukhuset finns i centrala London. Helarna på St Mungos är tränade och utrustade för att behandla mängder av olika magiskrelaterade sjukdomar och skador. Personalen bär limegröna rockar och St. Mungos emblem är en trollstav och ett ben som korsar varandra.

Kroppens anatomi

Människokroppen består av ungefär hundra biljoner celler som var och en är en liten levande enhet. Alla dessa celler har bildats ur en enda befruktad äggcell, som sedan delats gång på gång. Anatomi handlar om hur organismer är uppbyggda. Alla levande organismer består av olika celler, som brukar definieras som den minsta biologiska beståndsdelen som kan bevara självständig ämnesomsättning. Detta innebär alltså de processer där näringsämnen tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen. Cellerna är strukturerade i olika typer av vävnader som i sin tur bygger upp organ. Kroppens vävnader är materia som byggs upp av celler och som utför liknande uppgifter. Organen är olika kroppsdelar som har en specifik funktion och form. Exempel på olika organ är, arm, hjärta, lunga. Kroppens olika delar, anatomi brukar delas in i följande:

Lektionsförfattare: Elyene