Maskeringsmagi 601

Känslor

När man pratar om att "sätta en känsla på en maskering" innebär detta när man väljer att påverka en annan människas känsla när den kommer i närheten av din maskering. Ett av de mer kända exemplen är Hogwarts med sin maskering där mugglare känner att de måste gå iväg för att göra något mycket viktigt när de kommer i närheten av skolan eller den på förra Quidditchmästerskapen där mugglarna kände sådan lust att direkt gå hem och titta på något som de själva kallar för TV att de inte kunde motstå den.

Det finns två olika typer av sådan magi och den ena är att sänka viljan hos offret och den andra är att höja viljan. Genom att sänka en vilja i offret exempelvis att sänka viljan att gå till ett visst ställe så höjs ingen annan vilja genom magi men när du sänker en vilja så kommer en annan vilja automatiskt inom en människa att få överhanden. Helt enkelt kommer offret vilja göra det som den näst mest kände för att göra. För att ta ett något förenklat exempel: Av 100% så vill en person gå nära Hogwarts skola för häxkonst och trolldom värt 70% och den vill äta glass för 20% och klappa en hund värt 10%. Genom denna trollformel så sänks den viljan så pass att "äta glass" viljan är högst. Om Hogwarts hamnar på 1% vilja så kommer äta glass att höjas till 89% och därför kommer personen att gå och äta glass istället för att gå nära objektet i fråga.

När man däremot vill höja viljan hos offret så använder man sig av en annan typ av magi som baseras på att du själv väljer en vilja som offret sedan kommer känna. Exempelvis så väljer man att en person kommer vilja gå och ta ett glas vatten. Det är en specifik vilja som är definierad som ges till den här personen och som överskuggar allt annat personen vill göra tills den har gjort den här saken eller tills det har gått en viss tid beroende på hur man väljer att betinga den. Detta är svårare utföra som nybörjare då man aktivt måste få någon att tänka på något som den tidigare inte hade i hjärnan.

Hogwarts är ett exempel på att både sänka och höja viljan hos offret. När en mugglare kommer i närheten av byggnaden så sänks dens vilja att gå i närheten av skolan och genom att den sänks så tar en annan vilja över hos denna mugglare och därför känner den att den bara måste göra den här andra saken. Däremot så höjs viljan att göra något annat istället och i detta fall så är det inte en specifik sak som den är riktad mot. Att göra sådana oriktade känsloförhöjningar är ytterst svårt och kräver magi som inte kan utföras av en enskild magiker.

Nu kanske du tror att det bara går att påverka mugglares sätt att tänka vilket inte alls stämmer. Faktum är att det går att påverka även magiker på detta sätt men det kräver större koncentration och dessutom en starkare magi som just därför också är svårare. Det krävs att man har intentionen att även magiker ska påverkas av formeln inte bara mugglare och det krävs andra trollformler helt. En mugglare som påverkas kan inte känna av trollformlerna som ligger bakom att känslorna förändras medan en magiker kan detta och kan därför också med tid lära sig att känna av dessa och motstå dem. Det krävs mycket träning och är ganska mödosamt men det går.

Lektionsförfattare: Angfiel