Latin 703

SKA SKRIVAS OM!

Nu ska vi börja något på grammatiken för att ni lättare ska förstå varför meningarna och orden ser ut som de gör. I latinet ändrar man på subjektet för att visa vem som gör något medan man i de flesta andra språk ändrar ordföljden.

Ta till exempel meningen "Hunden biter pojken". För att man ska förstå meningen måste de stå i denna ordning. "Pojken biter hunden" blir ju helt bakvänt. I latinet ändrar man ändelse för att visa vilket ord som ska vara subjekt och vilket som blir predikat. I första meningen är hunden subjekt och pojken predikat.

I meningen "Filia patrem salutat" (dottern hälsar på pappan) har man ändrat pater (pappa) för att visa att det är honom man hälsar på. I nästa mening: "Filiam pater salutat" är det istället tvärtom pappan hälsar på dottern.

Vi testar ifall ni förstår med en övningsmening: "Avum Lucia salutat". Vem hälsar på vem - Lucia eller farfar?

Lektionsförfattare: zandis