Latin 701

SKA SKRIVAS OM!

Grammatik

En son: filius
Flera söner: filii
En dotter: filia
Flera döttrar: filiae
En pappa: pater
Flera pappor: patres
En mamma: mater
Flera mammor: matres

Marcus filius est. Marcus et Lucius filii sunt.
Lucia filia est. Filiae gemini sunt.

Lektionsförfattare: zandis