Latin 504

Latin i trollformler

Sommartermin

Många av de äldre språken har en stark magisk bas, om inte talad så i skrift. De som läser symbolmagi vet att många gamla symboler innehåller mycket magi, likaså gör den antika grekiskan, sanskrit, kinesiskans äldre skriftspråk och latinet. Ni har säkert, under era lektioner i trollformellära, stött på formler som ser ut att vara direkt kopplade till latinet.

Formler som mobili- kräver att det följs av föremålets namn på latin, även engelska kan fungera, men oftast inte med lika tillfredställande resultat. I maskeringsmagin lär man sig tidigt att byta färg på föremål och här används uteslutande latin. Exemplen är många.

Trollformelforskare har nästan alltid grundläggande latinkunskaper. Det behövs både när man studerar uppkomsten av redan existerande trollformler som uppfinnandet av nya. Det är inte alltid som ren latin är det allra bästa. Ibland krävs det att man experimenterar lite med olika språk, och ibland kanske resultatet är en mix av olika språk. Oftast används formlerna för att förstärka magin, och alltså göra den lättare vilket gör att nybörjarformler oftast har en mer klockren formel än de man lär sig senare.

Trollformler med koppling till Latin

Bevingat ord

Omnia dicta fortiora si dicta Latina – Allting som sägs är starkare om det sägs på latin.

Lektionsförfattare: Foxears