Latin 503

Magiker i antikens Rom - inledning

Tidig vårtermin

Under antiken levde magiker och mugglare inte separerade, som de gör idag, utan magikernas liv integrerades med mugglarnas. Det fanns magiker inom alla samhällsklasser, även om det mycket sällan har talats om magiker i de fina aristokratiska familjerna. Det här var också innan trollstaven hade blivit ett standardiserat verktyg för magiker, så magin var mycket begränsad. Det fanns självklart andra verktyg att rikta sin magi igenom och som användes mer eller mindre tillfälligt.

Magiker jobbade främst inom örtlära, trolldryckstillverkning och spådomskonst, där de två första lämpade sig mycket bra inom läkarkonsten. I de lägre samhällsklasserna var det främst häxorna som var framstående inom dessa områden. Det var häxor som man såg sälja sina magiska torkade örter och brygder på marknaden. Trollkarlarna i de lägre samhällsklasserna jobbade självklart också inom dessa områden, men lät i större utsträckning sina fruar, mödrar, systrar eller döttrar sköta försäljningen av produkterna då det ansågs vara ett kvinnoyrke.

I de högre samhällsklasserna framstod ämnen så som astronomi, talmagi och symbolmagi. Dessa främst bland männen då kvinnorna inte ansågs behöva arbeta och därför inte heller behövde utbilda sig. Dessa ämnen hade man möjlighet att studera om man tillhörde de rätta kretsarna, även om en grundläggande romersk utbildning alltid skulle ligga i botten.

Utbildning för andra magiska grenar prioriterades inte och kunskap inom de övriga magiska områdena fördes vidare inom familjen. Förutom redan nämnda så praktiserade man även till viss del ritualmagi som en del av offerceremonier till gudarna. Enkla formler, så som att frambringa eld och vatten användes dagligen, men avsaknaden av trollstavar gjorde riktad magi väldigt svår och därför inte så vanligt förekommande.

Lektionsförfattare: Foxears