Latin 502

-

Ett ord kan ofta delas upp i olika delar där varje del bär en betydelse. Dessa delar kallas för morfem, vilket brukar definieras som 'minsta betydelsebärande enhet'. Morfem som ofta förekommer i början av ord kallas för prefix. Ett prefix har ofta samma betydelse även då det kombineras med olika morfem. De ord där prefix förekommer är ofta lånord från latinet. Detta innebär att om man kan en del vanliga latinska prefix är det mycket lättare att förstå långa och svåra ord som till exempel antecedent.

Prefixet ante är alltså latin och betyder före. Så nu vet vi alla att ordet antecedent är ett ord som börjar på före, hela betydelsen är föregångare. Detta gäller alltså alla ord som börjar på ante. Vi provar med ett annat ord, reinkarnation som börjar på re. Re betyder åter eller tillbaka och hela betydelsen blir återfödelse. Vi tar ett sista ord bara för att verkligen visa, exit är ett vanligt ord som används mycket. Även detta ordet har ett latinskt prefix nämligen ex som betyder ut, och som ni alla vet betyder exit utgång.

Lektionsförfattare: zandis