Latin 501

-

Marcus Tullius Cicero var filosof, politiker, advokat och författare. Han föddes utanför Rom år 106 f.Kr. och blev 63 år gammal. Han levde alltså under samma tid som Caesar. Cicero har ansetts som antikens största vältalare och är även en av de mest citerade. Hans verksamhet som advokat lade grunden till hans politiska karriär. Han blev senator vid 31 års ålder och konsul vid 40 års ålder.

År 60 ingick Roms mäktigaste män, Pompejus, Crassus och Caesar ett avtal om politisk samverkan för att kunna tillgodose sina intressen. Därmed fanns det inte längre möjlighet för Cicero att föra en oberoende politik. Han tvingades därför till landsflykt. Först ett och ett halvt år senare fick han återvända.

När Caesar mördades år 44, hoppades Cicero att republiken skulle återställas. Ett hot mot denna politik utgjorde Caesars närmaste man, Antonius. Cicero går då till angrepp mot honom. Antonius sluter dock avtal med sina närmaste och går till attack mot motståndarna. Ett av de många offren blir Cicero, som mördas i december år 43.

Cicero har efterlämnat ett rikt och varierat författarskap bestående av politiska tal, rättegångstal, retoriska och filosofiska skrifter. Cicero efterlämnade även ett stort antal brev i vilka man kan skaffa sig en levande bild av hans personlighet.

Lektionsförfattare: zandis