Latin 411

Tarquinius Priscus

Sen vårtermin

Tarquinius Priscus var den första etruskiska kungen i Rom och sägs även ha varit förmyndare åt Ancus Marcius barn. När Ancus dog tog han själv tronen (regeringstid 616-578 f Kr), och han innehade kungamakten med klokhet.

Tarquinius Priscus förde lyckade krig mot latinerna och anordnade festspel. Han byggde bland annat Jupitertemplet och lät anlägga avloppssystemet. Det sägs också att han ska ha fördubblat senatens medlemmar genom att ta upp nya släkten. Till sist ska han ha fallit offer för mördare utsända av Ancus Marcius söner.

(Om du vill utöka den här lektionen är du välkommen att göra detta!)

Lektionsförfattare: Foxears