Latin 406

Veni et audi de calamitate!

Tidig sommartermin

Text:

Faustulus casam intrat: ”Acca, ubi es? Veni et audi de calamitate! Romulus Remum necavit!” Acca verbis mariti non credit: ”Quid dicis, quid audivi?” Faustulus autem:
“Crede mihi, uxor. Hodie cum comitibus ad montem Palatinum properavi. Etiam Romulus et Remus et multitude virorum Palatinum petiverunt. Tum Romulus viros ad se vocavit et, ubi tacuerunt, orationem habuit: ’Gaudeo, quod venire non dubitavistis. Hodie sacrum facere volumus; nam auxilio deorum Palatinum munivimus. Videte murum! Nunc tandem sine periculo vivimus!’
Viri verba Romuli clamore probaverunt. Subito autem Remus: ’Ego tuum murum rideo; murus enim hostem ab urbe non prohibet.’
Statim murum transiluit. Tum Romulus per iram Remum petivit et, o Acca, fratrem necavit.”
Faustulus tacet. Acca autem lacrimas non iam tenet et clamat: ”O Faustule, frustra lupa pueros in ripa Tiberis servavit et aluit, frustra tu Remum cum fratre domum portavisti, frustra Remo perentes fuimus! O Romule, cur fratrem necavisti?” Tum Faustulus et Acca fleverunt filiiquenece doluerunt.

Ordlista

Faustulus –i Faustulus (egennamn)
intro 1 gå in
Acca -ae Acca (egennamn)
ubi var, när
calamitas -atis olycka
neco 1 döda
verbum –i ord
maritus –i make
credo 1 tro på
quid vad
dico 1 säga
autem men
uxor fru
hodie idag
cum med
comitibus –i följeslagare
montus –i kulle
Palatium -i Palatinen (en av de sju kullar på vilka Rom är byggt)
propero 1 skynda
etiam även
multitudo -inis en stor grupp, många
vir viri man
peto 1 söka upp, attackera
tum
taceo 2 vara tyst, tiga
oratio -onis tal
gaudeo 2 vara glad
dubito 1 tvivla
sacrum offer
facio 4 göra, utföra
nam ty
auxilium –i hjälp
deus –i gud
munio 4 befästa
nunc nu
tandem tillslut, äntligen
sine utan
periculum –i fara
clamor –oris högljutt rop
probo 1 lovorda, hålla med
subito plötsligt
rideo 2 skratta, håna
enim eftersom, ty
hostis –is fiende
urbs urbis stad
prohibeo 1 hålla tillbaka, hindra
statim genast
transilio 4 hoppa över
ira –ae ilska, vredesmod
frater –ris bror
lacrima –ae tår (gråt)
teneo 2 hålla, ha
frustra förgäves
lupa -ae varginna
ripa -ae strand
Tiberis –is floden Tibern
servo 1 vakta, ta hand om
alo 2 ge di, ge näring
domus hem
parentes –is föräldrar
fleo 2 gråta
filius –i son
doleo 2 sörja

Lärarens facit:

Faustulus går in i stugan. ”Acca, var är du? Kom och hör om olyckan!” Rolulus dödade Remus!” Acca tror inte på makens ord. ”Vad säger du, vad hörde jag?” Men Faustulus (säger):
”Tro mig, hustru. Idag skyndade jag till palitinska kullen med följeslagare. Även Romulus och Remus och en mängd andra män uppsökte Palatinen. Då kallade Romulus till sig männen och, när de teg, höll han tal: ’Jag glädjer mig över att ni inte har tvekat att komma. Idag ska vi uträtta ett offer; ty med gudarnas hjälp har vi befäst Palatinen. Se muren! Nu äntligen lever vi utan fara!’
Männen lovordade med rop Romulus ord. Men plötsligt (sa) Remus: ’Jag hånar din mur, ty muren håller inte fienden från staden.’
Genast hoppade han över muren. Då angrep Romulus Remus i vredesmod och, oh Acca, dödade brodern.”
Faustulus tystnar. Men Acca håller inte längre tillbaka tårarna och ropar: ”Oh Faustulus, förgäves vakade varginnan över pojkarna på Tiberns strand och gav dem di, förgäves bar du hem Remus med brodern, förgäves var vi Remus föräldrar! Oh Romulus, varför dödade du brodern?” Då grät Faustulus och Acca och sörjde över sonens död.

Lektionsförfattare: Foxears