Latin 404

Imperfekt & Perfekt

Sen hösttermin

Genomgång av professor

Imperfekt och perfekt är två olika former för att beskriva dåtid. Imperfekt beskriver vad som hände, t ex ”igår gick han till Tre kvastar” eller ”förra veckan bröt han benet”. Perfekt i sin tur beskriver vad som har hänt, t ex ”Varför vill han inte spela kvast? För att han har brutit benet”.

I latin används imperfekt och perfekt på nästan samma sätt, med undantag att man ibland kan använda perfekt som imperfekt. Det finns regler för detta, men de är för krångliga för att gå in på då vi endast ska översätta från latin och inte till.

Lärobok:

Imperfekt:

1:a konjugationen

2:a konjugationen

4:e konjugationen

Esse

voca-ba-m

mone-ba-m

audi-eba-m

er-a-m

voca-ba-s

mone-ba-s

audi-eba-s

er-a-s

voca-ba-t

osv…

osv…

er-a-t

voca-ba-mus

 

 

er-a-mus

voca-ba-tis

 

 

er-a-tis

voca-ba-nt

 

 

er-a-nt

Perfekt:

1:a konjugationen

2:a konjugationen

4:e konjugationen

Esse

voca-v-i

habu-i

audi-v-i

fu-i

voca-v-isti

habu-isti

audi-v-isti

fu-isti

voca-v-it

habu-it

audi-v-it

fu-it

voca-v-imus

habu-imus

audi-v-imus

fu-imus

voca-v-istis

habu-istis

audi-v-istis

fu-istis

voca-v-erunt

habu-erunt

audi-v-erunt

fu-erunt

Meningar:

  1. Multi pueri in schola erant.
  2. In ora Ponti Euxini multos annos durum caelum poetam miserum vexabat.
  3. Multi viri inter se certaverunt.
  4. Nondum de victora illius audivistis!
  5. Magister saepe de Ovidio poeta narrabat.

Ordlista

multus -a -um många
schola -ae skola
Ponti Euxini Svarta Havet
annus -i år
durus -a -um hård
caelum -i himmel
vexo 1 plåga
inter sinsemellan
certo 1 tävla
nondum inte ännu
victoria -ae seger
Ovidius egennamn Ovidius
narro 1 berätta

Lärarens facit:

  1. Många pojkar var i skolan.
  2. På Svarta havets kust plågades den olyckliga poeten i många år av det hårda klimatet.
  3. Många män tävlade med varandra.
  4. Ni har ännu inte hört om hans seger!
  5. Läraren berättade ofta om poeten Ovidius.

Lektionsförfattare: Foxears