Latin 304

Errare humanum est

Slutet av höstterminen

Läroboken s. 17:

Andra deklinationen neutrum

bellum - krig

  Sing. Plur.
Nom. bell-um bell-a
Gen. bell-i bell-orum
Dat. bell-o bell-is
Ack. bell-um bell-a
Abl. bell-o bell-is

Personliga pronomen

  1:a person   2:a person  
  Sing. Plur. Sing. Plur.
Nom. ego nos tu vos
Gen. mei nostri/nostrum tui vestri/vestrum
Dat. mihi nobis tibi vobis
Ack. me nos te vos
Abl. me nobis te vobis

Andra & fjärde konjugationen

sedeo - sitta, audio - höra

1:a sing. sede-o audi-o
2:a sing. sede-s audi-s
3:e sing. sede-t audi-t
1:a plur. sede-mus audi-mus
2:a plur. sede-tis audi-tis
3:e plur. sede-nt audi-unt
     
Infinitiv sede-re audi-re
Imperativ    
Sing. sede audi
Plur. sedete audite

Läroboken s. 18-19:

 1. Puer in via sedet.
 2. Servus puellam audio.
 3. Aedificium villae novum est.
 4. Primo in atrium venite!
 5. Cenam iam in triclinio paratam invenitis.
 6. Ego villam habeo, me visitatis.

Ordlista

aedificium -ii n byggnad
novus -a -um ny
primo först
atrium -ii n sal
venio 4 komma
cena -ae f middag, kvällsmål
iam redan / längre (m. negation)
triclinium -ii n matsal
paratus -a -um färdig, beredd
ivenio 4 finna
habeo 2 ha

Bevingade ord:

Verba vola, scripta manent - Ord flyger sin kos, vad som är skrivet förbliver
Errare humanum est - Att fela är mänskligt

Lärarens facit:

 1. Pojken sitter på vägen.
 2. Slaven lyssnar på flickan.
 3. Lantgårdens byggnad är ny.
 4. Kom (ni) först in till salen!
 5. Maten finner ni redan färdig i matsalen.
 6. Jag har en lantgård, ni besöker mig.

Lektionsförfattare: Foxears