Latin 303

Laeti sumus

Början av höstterminen

Läroboken s. 12:

Andra deklinationen maskulinum

servus - slav

  Sing. Plur.
Nom. serv-us serv-i
Gen. serv-i serv-orum
Dat. serv-o serv-is
Ack. serv-um serv-os
Abl. serv-o serv-is
Vok. serv-e

Första konjugationen & Esse

voco - kalla på, sum - vara

1:a sing. voc-o sum
2:a sing. voca-s es
3:e sing. voca-t est
1:a plur. voca-mus sumus
2:a plur. voca-tis estis
3:e plur voca-nt sunt
     
Infinitiv voca-re esse
Imperativ    
Sing. voca es
Plur. vocate este

Läroboken s. 13-14:

  1. Puella in villa habitat et nos salutat.
  2. Extra murum servi in via ambulant.
  3. Laeti sumus, quod hic estis!
  4. Puerum visitamus.
  5. Fabie! Amicum saluta!

Ordlista

in i, på (med abl.) / till, in i (med ack.)
villa -ae f lantgård
habito 1 bo
et och
saluto 1 hälsa
extra utanför (prep. m. ack.)
murus -i m mur
via -ae f väg
ambulo 1 promenera
laetus glad
quod att
hic här
puer -i m pojke
visito 1 besöka
Fabius egennamn Fabius
amicus -i m vän

Bevingade ord:

Et tu, Brute! - Även du, Brutus.
Nemo saltat sobrius - Ingen dansar nykter

Lärarens facit:

  1. Flickan bor i lantgården och hälsar oss.
  2. Utanför muren promenerar slaven på vägen.
  3. Vi är glada, att ni är här.
  4. Vi besöker pojken.
  5. Fabius! Hälsa på vännen!

Lektionsförfattare: Foxears