Kvastflygning 129

Konstflygning I

När: Tredje veckan i maj
Hur: 2 timmars praktisk lektion på gårdsplanen

Efter avslutad lektion ska eleverna:

Tänk på att inleda lektionen med en uppvärmning.

Denna text är skriven som en OFF-text till både lärare och elevspelare:

OBS! Tänk på att alla elever ska ha skydd på sig och utföra manövrerna på passande höjd med ett skyddsnät under. Varje manöver har en svårighetsgrad mellan 1-10 där 10 är väldigt svårt och 1 är ganska lätt (för att vara konstflygning, det är fortfarande svårt för en elev som tycker kvastflygning är krångligt).

En manöver som har svårighetsgrad 6-10 kommer ingen elev klara av på första lektionen. Det är bra tillfälle för dig som spelare att visa på din karaktärs styrkor och svagheter när det gäller att flyga.

Konstflygning är en sport som går ut på att man flyger i formation uppe i luften och gör diverse tricks och konster. Det är en mycket fysisk sport som kräver enormt mycket teknik, kondition och fysisk styrka. Det finns olika grenar inom konstflygningen.

Gruppflygning innebär att man är fler än femton personer (upp till trettio) som flyger tillsammans och utför olika konster i luften. Grupperna tävlar mot varandra och får poäng mellan noll och tio baserat på olika kriterier som samspelthet, svårighetsgrad på manövrerna och liknande.

Det finns även smågruppsflygning där grupperna ska vara mellan nio och fjorton personer, frigruppsflygning där man får vara mellan fyra och tio personer i gruppen, trippelflygning med tre personer, parflygning och individuell uppvisning.

Nedåtgående Spiral

När eleverna ska dyka så tar de sig neråt genom att flyga som i en spiral. De sitter hela tiden upp på kvasten och har tyngdpunkten bak så att de lättare kan kontrollera svängarna med främre delen av kvasten.

Svårighetsgrad: 3

Flygformation V

Eleverna flyger fem och fem tillsammans där de ska skapa en V-formation i luften. En person flyger längst fram i spetsen och håller takten och de andra ska flyga med en meters mellanrum mellan sig själv och ledaren samt en meter bakom (räknat från kvastkäpparnas spetsar). Det är svårare än man tror att hålla exakt samma takt och flyga på samma nivå som andra.

Svårighetsgrad: 4

Lektionsförfattare: Angfiel