Kvastflygning 123

Drakboll i teorin

När: Tredje veckan i mars
Hur: 2 timmars teoretisk lektion i ett tomt klassrum

Efter avslutad lektion ska eleverna:

OBS: Tänk Brännboll fast magikeranpassat.

Lektionsmaterial:

Drakboll kommer ursprungligen från Bulgarien där den i primitiv form gick ut på att hämta ett drakägg från en grotta genom att ta sig genom en labyrint där man exempelvis var tvungen att undvika brinnande eldklot som slogs emot en. Sporten spreds till resten av världen och utvecklades så att den idag nästan inte kan kopplas till sitt ursprung. Dock visas den än idag upp i ursprungsform i Bulgarien under vissa festivaler och liknande. När den kom till England slog den inte alls igenom förrän Avdelningen för spel och sporter under slutet av 1700-talet tog inspiration från sporten och utarbetade en mer barnvänlig version med starka influenser från Quidditchen. Sporten fick dock behålla namnet Drakboll.

Spelarna/Lagen

Lagen kan bestå av hur många spelare som helst. Ett lag börjar som Slaglaget och andra laget som Fånglaget. Slaglaget är de som ska slå ut drakbollen och Fånglaget är logiskt de som ska fånga den. Fånglaget placerar ut sina lagmedlemmar över planen så att de kan fånga drakbollen när den kommer farandes. Slaglaget har sina medlemmar bakom slaglinjen där de väntar på sin tur att slå ut drakbollen.

Slaglaget väljer ut två personer som blir Slagmän och dessa ska ha de mindre drakbollarna, 20 stycken var, i en axelväska och slår sina bollar mot Fånglaget för att distrahera dessa. De har dock bara sina 20 bollar under en period så de måste använda dessa strategiskt. Fånglaget utser en Kastare i laget som står för att kasta Drakbollen mot Slaglagets Slagare. En slagare är den som för stunden ska försöka slå ut drakbollen mot det andra laget så att de inte kan fånga den.

Bollarna

Det finns bara en typ av bollar i Drakboll men de är olika stora. Den större drakbollen, som är ca 10 cm i diameter, är skållande varm och kastas av Kastaren mot Slagaren som skjuter ut denna med hjälp av ett slagträ. De mindre drakbollarna som används av Slagmännen och är inte heta men lämnar ett tydligt tillfälligt avtryck på kläderna för att visa vilka som blivit brända.

Utförande

En match består av två perioder på vardera ungefär 30 minuter, där båda lagen är både Fånglag och Slaglag. Dock kan de byta tidigare om det blir så att Slaglaget inte har några spelare vid start utan alla är utplacerade vid stolparna. Detta innebär att lagen byter plats och det ger givetvis det andra laget en större chans att vinna.

Planen är ungefär lika stor som en Quidditchplan med fem stycken grova stolpar hängande i luften på varierande höjd. Dessa stolpar ska varje spelare runda för att ta sig till nästa. När en spelare nått målet får laget 10 poäng. En spelare kan välja att stanna vid en stolpe för att inte bli utslagen.

Det finns två sätt att bli utslagen, eller bränd, på. Antingen så befinner du dig mellan två stolpar samtidigt som Fånglaget lyckas träffa excutioplattan med drakbollen eller så lyckas en av slagmännen träffa en av Fånglagets spelare med en av sina mindre drakbollar. Om du blir utslagen måste du lämna planen i fem minuter innan du får återgå till spelet igen.

Excutioplattan ligger på marken och är ungefär 1x1 meter i storlek. Den är i vanliga fall vit med svart ram men blinkar ilsket rött när drakbollen träffar någonstans på den. Om det är någon som blir bränd av Slaglaget får Fånglaget 10 poäng. Om en spelare hinner runt hela banan innan utan att bli bränd får Slaglaget 50 poäng. Lyckas Slagaren träffa väggen som finns placerad bakom sista stolpen får laget 20 poäng extra.

Det laget som har flest poäng när matchen avslutas vinner.

Lektionsförfattare: Angfiel