Kvastflygning 104

Bromsa och Accelerera

När: Fjärde veckan i september
Hur: 2 timmars praktisk lektion på Quidditchplanen

Efter avslutad lektion ska eleverna:

Tänk på att inleda lektionen med en uppvärmning och att eleverna alltid ska flyga med lättare skydd på armarna, benen och huvudet.

Denna text är skriven som en OFF-text till både lärare och elevspelare:

Svaga inbromsningar

För att bromsa med kvasten så drar man kvasten mot kroppen. Genom att bara dra med händerna i träskaftet mot kroppen kommer kvasten förstå att det är dags att bromsa och när man vinklar kvasten uppåt kommer den att bromsa snabbare.

Man får se upp så att inte kvasten får för sig att man ska flyga uppåt eller åt sidan.

Låt eleverna först öva på svaga inbromsningar med en längre bromssträcka.

Accelerera

För att accelerera med kvasten trycker man på med kroppen mot kvasten. Det kommer signalera åt kvasten vad du vill göra. Tänk samtidigt på att klämma åt med benen om kvasten och hålla fast ordentligt för att inte ramla av.

Ju hårdare men trycker på desto snabbare kommer kvasten att flyga. Det finns dock en gräns på hur snabbt man kan flyga beroende på hur duktig man är på att flyga och hur snabba kvastarna är. Skolans kvastar är inte några kappflygningskvastar eller racingkvastar och kan därför inte komma upp i så höga hastigheter.

För att sakta in när man accelererat upp kvasten så släpper man först upp trycket för att sluta accelerera och sedan gör man samma sak som i en svag inbromsning.

Låt eleverna öva på att accelerera och bromsa in svagt. De elever som är duktiga på detta kan gå vidare till att lära sig tvärnitar men bara de elever som klarat av de första två momenten bra. De andra får fortsätta öva på inbromsningar och accelerationer.

Tvärnitar

För att tvärnita med kvasten drar man hårt kvasten mot sig samtidigt som man trycker kroppen bakåt. Svårighetsgraden på tvärnitarna beror på hur snabbt man flyger, ju snabbare hastighet desto svårare är det att tvärnita.

Lektionsförfattare: Angfiel