Förvandlingskonst 302

Metamorfmagi

En metamorfmagus är en person som har en medfödd förmåga att, utan någon trollstav eller dryck, ändra utseende. Det rör sig inte om djurförvandlingar, som hos en animagus, utan här rör det sig om att få sig själv att se ut som någon helt annan person. Desto större ändringar man gör hos sig själv, desto mer påfrestande blir det för personen. Att bara ändra utseende aningen, så som hårfärg, brukar inte vara svårt, medan en total förändring av både utseende och storlek blir desto svårare. När förvandlingen väl är genomförd krävs det inte speciellt mycket av metamorfmagusen för att vidbehålla förklädnaden. Att återvända till sin normala skepnad är alltid lättare än att förvandla sig från den.

Det är väldigt få som föds som metamorfmagus, och det är bara de som har den medfödda förmågan som kan förvandla sig utan att använda några hjälpmedel. De som inte blir födda till metamorfmagus måste använda mer invecklade trollformler, eller olika magiska drycker, för att lyckas ändra sitt utseende.

Man kan inte ändra skepnaden allt för mycket som en metamorfmagus, det går inte att förvandla sig till någon icke-mänsklig varelse. Medan det går att ändra storlek, samt kroppens massa, så går det inte heller att krympa ner sig själv till storleken av en pyssling, eller växa till en jätte. Att se ut som det motsatta könet är ingenting som är något problem, eller att ändra längd och bredd, inom rimliga gränser. Ändra ålderstecken, speciella kännetecken eller liknande är något som även det går att genomföra.

Lektionsförfattare: Taura-Tierno