Förvandlingskonst 203

De fyra elementen

Att förvandla de olika elementen till varandra är något mycket viktigt när man går vidare till avancerade förvandlingar. För det mesta sker det automatiskt i och med formlerna, men när det gäller rena element, då är det speciella saker som krävs.

De fyra elementen är Luft, Vatten, Eld och Jord. Att förvandla Luft till Vatten eller Eld är lätt, medan till Jord är svårare. Vatten till Luft är lättare än Vatten till Jord, men svårast är Vatten till Eld. Eld är lättast att förvandla till Luft, och sedan Jord, och svårast är det till Vatten. Jord är svårt att förvandla till Luft, men lika lätt till Vatten som till Eld.

Lektionsförfattare: Taura-Tierno