Forntida Runor 303

-

Ur läroboken:

Dagens runa är den runan som passar in på dig just den dagen. När man har en komplett runsamling kan man göra så att man tar upp en runa varje dag och låter den vägleda dig. Du kan ta med dig den var du går kanske genom att ha den i fickan eller som halsband så att du kan byta ut den varje dag.

När du plockar upp runan på morgonen ska du sitta med den en stund i handen, blunda och låta känsloströmningar komma emot dig. Det kan vara bilder, människor, intryck eller lite vad som helst som du känner av och låt inget av det skrämma dig utan bara sitt där och låt det komma till dig. Det är viktigt att inte kämpa emot.

Runan har i sig själv också kvalitéer som följer med dig under dagen om du tar den med dig. Den laddas av energi på morgonen när du håller i den och den energin följer med dig hela dagen och guidar dig genom det som händer. Runan pekar också på de kvalitéer hos dig som du speciellt måste beakta under dagen.

KENAZ (eld)

Eldrunan Kenaz symboliserar facklorna som lyser upp våra salar, elden som värmer våra kroppar och även elden som används till heliga eldar. Det vill säga eldar som används i ritualer av olika sorter. Runan upplyser oss om att vi låter andra bestämma över oss för mycket och att vi måste stå på oss och bilda vår egen uppfattning och ta våra egna beslut. Om din inre röst varnar dig för något, lyssna på den - det kan betyda att du hindrar en katastrof.

Du ska ta en hel förmiddag eller eftermiddag för dig själv, gå till ett ställe där du kan få vara ifred och där du trivs. Lyssna på din inre röst hela den tiden, det är viktigt att du inte pratar högt och när du känner dig redo ristar du sedan in Kenaz-runan.

(OFF: Man kan alltså inte rista in den här runan på lektionen utan det får de göra som läxa.)

GIFU (gåva)

Symboliserar en gåva eller att ge. Att ge till andra är en av de finaste sakerna i världen men girigheten kan också driva oss till att missbruka gåvorna vi får eller helt enkelt inte uppskatta dem. Detta handlar nästan aldrig om materiella gåvor utan om känslogåvor. Om Gifu kommer upp i en runtolkning betyder det att du antingen ger för mycket eller tar för mycket av andra. Oftast handlar det om situationer där man måste ta hand om andra. Du kan inte hela tiden förvänta dig att andra ska ta hand om dig men inte heller att du ska behöva ta hand om alla andra. Försök att hitta en balansgång istället, först då kommer Gifu kännas harmoniskt. När du ristar in din Gifu-runa ska du tänka på alla de människor som ger av sina känslogåvor till dig och alla som du ger av dina.

WUNJA (glädje)

Runan står för glädje, lycka och njutning. Denna är självklart helt personlig eftersom vi alla har olika saker som vi blir lyckliga av. Runan påminner oss också att vi inte kan skylla på andra om allting inte blir som vi tänkt dem. Wunja vill också påminna oss om att inte vara rädd för olyckan eftersom den menar att för att veta vad lycka är måste vi ha känt på olyckan. Den påminner oss också om att inte frukta ensamheten, den fruktan kan styra in dig på helt fel väg i livet.

När du ristar in din Wunja-runa ska du tänka på vad som i just detta ögonblick skulle göra dig lycklig. Begrunda över vad det är som hindrar dig från att få det.

Med runan Wunja avslutas Frejas ätt.

Lektionsförfattare: Angfiel