Forntida Runor 301

-

Ur läroboken:

Ordet runa kommer från ett skandinaviskt ord och betyder hemlighet, dolt eller att gömma vilket sammanfattar runorna på ett bra sätt. Runorna kommer ursprungligen ifrån Skandinavien, men har använts runt om i Europa på olika sätt och det är också därför som vi kan se olika typer av runalfabet. Man vet egentligen inte hur pass gammal runornas magi är men de har antagligen funnits i urminnes tider. De första skrifterna om runor och deras betydelse dateras från runt 100-200-talet.

På den här tiden så var det faktiskt så att de flesta som spådde i runor och använde sig av runornas magi var kvinnor, vilket också ledde till att kunskapen förmedlades från mor till dotter. Idag är det dock ungefär lika många män som kvinnor som använder sig av runor i sitt dagliga liv.

Även mugglare använde sig av runor ända in på 1500-talet men hos trollkarlar och häxor ligger traditionen kvar. Runorna som behandlas i den här boken kommer från den gamla Futharken. Futharken är namnet på runalfabetet som användes förr. Anledningen till att den kallades för Futharken är för att första runan i alfabetet är Fehu. I Utharken som ett annat runalfabet kallades satte man Ur runan först.

Runorna användes inte bara inom spådomskonsten utan också som alfabet, skapa bättre väder, bota sjukdomar och till att få de döda att återuppstå. Runor kan ristas in på föremål för att skapa olika magiska egenskaper men det största användningsområdet är förbannelser. Förbannelserna ristades in på föremål av olika anledningar t.ex att man inte skulle vanhelga föremålet eller för att skada alla som kom i närheten.

Runmästare är en typ av runschamaner som helt behärskar användningen av runorna i alla former man kan tänka sig. De härstammar från de förhistoriska schamanerna och genom sin mediala kraft kunde de komma i kontakt med andevärlden, andra världar och andra medvetandetillstånd av olika slag. Du kan än idag bli initierad som runmästare i trollkarlsvärlden men det kräver mycket av dig som person. Det krävs att du själv funnit upplysning så pass att du kan rista in perfekta runor, att du har gjort en själslig vandring med en schaman som guide och att du uppnått ett högre medvetande precis innan du initieras. Detta gör att de flesta runmästare är äldre trollkarlar/häxor och det är även så att de ofta lever ensamma eller i sällskap med andra runmästare. Exakt hur en initiering går till vet endast de som har gått genom den men det sägs att det är en hård prövning där det ingår att schamanerna som övervakar proceduren slår på stora trummor med runristningar längst kanterna. Äldre schamantrummor med runristningar finns bevarade än idag på museum.

Det finns tre ätter med åtta runor i varje. Detta är en indelning som man har gjort för att skilja runorna åt i olika grupper. Om man håller med i dessa grupperingar är en hel annan sak, men eftersom det tros höra till en urgammal magi hur runorna ska vara uppdelade så har man inte ändrat ätterna.

Att rita/måla en runa:

(I det här exemplet används stenar men man kan också använda trä, metall eller kristaller)

Lägg ut alla stenarna framför dig. Blunda medan du för handen över stenarna och tänker på den runan du ska måla. Det kan kännas som en energistöt eller som att handen blir lite varmare när du passerar över den rätta stenen med handen. Ta upp den här stenen och utför ristningen medan du fortfarande koncentrerar dig på din runa och låter tankarna uppfylla dig. För maximal kraft i runristning generellt sätt ska den helst ske i solned-/soluppgången.

Frejas ätt

Runorna i Frejas ätt handlar om att få inre insikt i varför vi är i den situationen vi är i, att kunna komma vidare men att vara medvetna om att man kan behöva offra något för att komma vidare. Att livet inte alltid är lätt men att det heller inte behöver vara svårt. Detta genom så pass kraftfulla runor som står för exempelvis kaos, styrka och mod.

FEHU (välstånd)

F-runan står för rikedom, pengar och ekonomiskt välstånd. Den symboliserar också det pris vi måste betala för att få det vi vill ha och priset för de handlingar vi gör i livet. Detta är oftast inte materiellt utan handlar om våran sinnesro och handlingsfrihet. Fehu-runan kan berätta för oss vilka förändringar vi ska göra i livet för att nå välstånd både fysiskt och psykiskt. I många fornnordiska myter så ser vi hur gudarna offrar sig för att få något större. Oden ville ha visdom och gick till mimers källa där han var tvungen att sticka ut sina ögon och kasta ner dem i brunnen för att få sin önskan. Oden gjorde detta och även fast han var blind såsom vi ser på det så ångrade han inte sitt val då han hade all oändlig visdom i världen. När du ristar in din Fehu-runa ska du fundera på vad som håller kvar dig i speciella situationer. Är det negativt eller positivt? Kan du acceptera hur situationen ser ut?

URUZ (styrka och mod)

U-runan representerar de vilda uroxarna och maskulin energi. Runan varnar oss för de hinder vi står inför när vi ska utvecklas. Det som spärrar vår väg t.ex. familj, vänner eller arbetet. Ibland finns hindren och spärrarna inom oss själva. Oftast är vi så rädda för att misslyckas att vi inte vågar ta steget framåt. Ibland sätter vi upp inre hinder för att vi inte vill. Man förknippar Uruz med skapelsekraften, det som enligt fornnordisk mytologi skapade hela världen och för att föra över kraft från de mäktiga krigarna på den tiden ristar man in Uruz i hjälmar och annan skyddsutrustning som man använde i strid.

När du ritar/målar din Uruz-runa ska du tänka på hur du ska kunna övervinna hindret eller om du måste undvika det helt. Försök att fatta styrka och mod när du gör detta och fyll hela dig med inre envishet. Tänk att du är den vilda uroxen som klarar allt.

Lektionsförfattare: Angfiel