Försvar Mot Svartkonster 703

-

Patronusbesvärjelsen skapar en beskyddare mot dementorer. För att patronus-formeln ska fungera måste man koncentrera sig på ett riktigt lyckligt minne. Patronusen tar olika skepnader beroende på utövaren, och patronusens form är alltid personlig.

Formeln är oerhört svår, få av eleverna kommer att klara av att få patronusen till en form. De flesta kommer bara att få till ett silverfärgat dis, om ens det. Formeln blir dessutom mycket svårare i en dementors närvaro, eftersom ens värsta minnen dyker upp i huvudet.

Trollformel: Expecto Patronum
Utförande: Peka på dementorn och tänk på ett riktigt lyckligt minne.

Lektionsförfattare: charmed