Försvar Mot Svartkonster 602

-

Icke-verbala former är mycket användbara när man ska försvara sig eftersom fienden då inte kan höra formeln och på så vis vara beredd på vad som kommer. En icke-verbal formel är när man inte uttalar själva formeln, utan bara tänker den. Detta är mycket svårt eftersom rösten är ens största verktyg när man utövar magi. För att klara av att göra en icke-verbal formel måste man byta ut rösten mot den inre rösten - man måste alltså koncentrera sig så djupt att ens inre röst är så pass stark att den fungerar som ens egen röst.

Vi börjar med en enkel formel, nämligen Expelliarmus.

(OFF: Väldigt få av eleverna kommer att klara formeln den här lektionen, ingen av dem är vana vid den här sortens magi och det tar ett tag att lära sig hur man gör.)

Lektionsförfattare: charmed