Försvar Mot Svartkonster 104

Dödsätarleken

Instruktioner

Eleverna förs till ett särskilt klassrum som förberetts just för den här lektionen. Det är ett stort rum de kommer in i, men alla småväggar som finns överallt gör att man inte kan se från en vägg till den andra. Golvet är belagt med något som vid första anblick ser ut att vara gatsten, men om man böjer sig ner och rör vid det inser man att det är vanligt trä med en maskeringsformel över sig. På samma sätt ser avskiljningsväggarna ut att vara radhus och andra byggnader, vilket gör att rummet ser ut att vara ett nergånget kvarter någonstans i Storbritannien. I mitten av rummet finns ett torg med en fontän och några stenbänkar utplacerade. Här förklarar professorn reglerna och delar in eleverna i sina roller.

Rollerna som finns att tillgå är: Dödsätare, aurorer och oskyldiga. Professorn väljer själv vilka elever som får de olika rollerna, och eleverna ska inte vara medvetna om vilken roll någon annan har. Exempel på hur rollerna kan delas ut är därför följande: Eleverna står i en ring med ögonen slutna. Professorn går i lugn takt runt ringen och knackar eleverna i ryggen. En knackning innebär dödsätare, två knackningar innebär auror. Ingen knackning betyder att karaktären enbart spelar en neutral magiker, en oskyldig.Professorn låter sedan dödsätarna identifiera varandra genom att låta dem öppna ögonen och upptäcka vilka som har den rollen. Eleverna får sedan blunda på nytt och professorn låter aurorerna identifiera varandra. Efter det får alla öppna ögonen och professorn förklarar hur mord och tillfångataganade fungerar.

För att döda någon skjuter man gröna gnistor på den personen. Offret har då avlidit och måste ta sig till fontänen för att invänta slutet på spelet. En elev som har dött får inte interagera med de andra spelarna och på något sätt avslöja vem som dödade den.

För att tillfånga ta någon måste aurorerna smyga sig på den de misstänker är skyldig och lätt slå denne på axeln med trollstaven och täcka personen med lila gnistor. De har sedan fram till att gnistorna bleknar bort att föra den skyldige till fontänen, där professorn, i egenskap av Domare i Wizengamot tar vid och avgör vad som ska hända. Den misstänkte kan antingen avgöras vara skyldig, och måste då stanna vid fontänen som tillfångatagen fånge, eller bedömmas oskyldig och få ge sig ut i leken igen.

Leken avslutas när alla dödsätare tillfångatagits eller när det inte längre finns något motstånd, det vill säga när aurorena dött. Det finns även andra alternativa slut, såsom att en auror går över till motståndarsidan, och det därmed inte finns någon kvar att försvara de oskyldiga.

Neutrala magiker får lov att både försöka mörda och tillfångata andra spelare, men gör så på egen risk och har inget skydd om någon ger sig på dem i retur.

Lektionsförfattare: Shetani