Försvar Mot Svartkonster 101

Introduktion till svartkonster

Material:

Ur läroboken:

Svartkonster är många, varierade, alltid växlande och evigt bestående. Det ni, unga magiker, kommer kämpa mot, är något som är fritt, föränderligt och oförstörbart. Att kämpa mot dem är som att kämpa mot ett månghövdat odjur - varje gång man hugger halsen av den skjuter upp ett nytt huvud, ännu vildare och starkare än förut. Ert försvar måste därför vara lika flexibelt och uppfinningsrikt som de svartkonster ni försöker oskadliggöra.

Svartkonst är även känt som mörkermagi, och är en helt unik magiskola som endast de med ont uppsåt kan lära sig att behärska fullt ut. Det är samlingsnamnet för de trollformler, trolldrycker och liknande som endast används för ondskefulla ändamål. Trollformler av den här typen kallas oftast för förbannelser, och används nästan uteslutande för att orsaka skada. Förhäxningar och jinxningar hamnar också under kategorin Svartkonster, även om dessa formlers effekter sällan har lika förödande resultat som förbannelser. Trollformlerna kategoriseras enligt följande system:

Förbannelser är offensiv magi som skjuts ut ur trollstaven, ibland i sällskap av ett skarpt ljus. Förutom den magiska effekten orsakar förbannelsens energi även fysisk skada på det som träffas av formeln. Ett av de mest grundläggande försvaren mot en förbannelse är därför att kasta sig åt sidan och försöka undvika att bli träffad. Svartkonst är dock mer än bara förbannelser. Magi som involverar påverkandet av den fria viljan (såsom till exempel kärleksdrycker), eller som dödar räknas sannerligen som svartkonst, likaså magi som leder till personlig välgång på bekostnad av andra. Paralyserande magi faller också under kategorin svartkonst, då den lämnar offret försvarslös, utan möjlighet till flykt.

Avsikten att orsaka skada är vad som placerar en trollformel under Svartkonster, men att kasta en förbannelse betyder inte alltid att magikern använder svartkonst. Det är magikerns sanna syfte bakom användandet av formeln som i slutänden avgör om magin är ond eller god. Det gör att många formler hamnar i en gråzon, ty deras användande kan vara på både gott och ont, beroende på situation. I många fall är det svårt att se gränsen för vad som är acceptabel magi, och vad som är Svartkonst. Att förstå skillnaderna och nyanserna i magianvändandet är något av det viktigaste unga häxor och trollkarlar kan lära sig, vilket gör Försvar mot Svartkonster till ett av de viktigaste ämnena att studera och bemästra.

Lektionsförfattare: Shetani