Entreprenörskap 701

Introduktion

Tid: Början av höstterminen

OFF: Vissa av dessa organisationsteorier kommer gås igenom mer noggrant under de två åren som ämnet ges, andra kommer bara att nämnas kort.

Lektionstext

I dagens samhälle finns en mängd olika organisationer. Ett sätt att förstå hur samhället ser ut är att förstå organisationer. Organisationsteori handlar om just läran om hur organisationer fungerar. Vanligtvis delas organisationer in i frivilliga organisationer och ofrivilliga organisationer. Till frivilliga organisationer tillhör olika föreningar och företag. Till ofrivilliga organisationer tillhör bland annat stater. Själva definitionen av en organisation är en grupp människor som arbetar mot samma mål.

Att människan alltid har organiserat sig är ingenting nytt. Hur människan organiserar sig har däremot ändrats med åren. Det brittiska trolldomsministeriet har till exempel inte alltid funnits och ser idag absolut inte ut som det gjorde i början. Vanligtvis brukar organisationsteori skiljas mellan klassisk organisationsteori och modern organisationsteori. Brytpunkten brukar klassas som omkring 1970 då trollkarlskriget började.

Det är framför allt klassisk organisationsteori som kommer studeras under de här åren, då det är de teorierna som oftast används i samhället idag.

Vetenskaplig ledning och dess huvudprinciper

Mänskliga relationer och dess betydande faktorer

Övriga klassiska organisationsteorier:

Lektionsförfattare: wheevil