Entreprenörskap 609

Grundläggande samtalsmetod IV

Tid: Början av sommarterminen

OFF: Detta är en direkt fortsättning på Grundläggande samtalsmetod III (608) och bör vara lektionen direkt efter ON.

Lektionstext

De tekniker som tagits upp under tidigare lektioner är mycket användbara. Dock så räcker de inte i längden. Att bara använda uppmuntran och speglingar kan göra medparten otålig och få en känsla av att den som lyssnar inte bidrar till diskussionen. Samtalet kan helt stanna av, vilket gör att det då kan behövas frågor. Det har dock visats att ett samtal kan bli bättre om yrkespersoner lyssnar och framför allt börjar med att lyssna. Frågor är alltså ingenting som ett samtal bör inledas med. Många frågor gör också att situationen snabbt blir ett förhör och att den som borde lyssna istället blir den som styr. För många frågor gör också att den som ska berätta förlora initiativet och därmed initiativet att kunna hjälpa sig själv.

Det finns två typer av frågor, öppna och slutna frågor. Slutna frågor är sådana frågor som oftast ger ja eller nej-svar, eventuellt andra korta svar. Sådana frågor visar på att den som ställer frågan visar att det den personen är veta är viktigare än det den andra vill berätta. Öppna frågor uppmuntrar istället till en berättelse. Lyssnaren väljer området för berättelsen, men styr inte vidare.

Vissa typer av frågor bör helt undvikas. Frågor som inleds med ordet varför är sällan speciellt bra. Många uppfattar det som att de får kritik som de har svårt att försvara sig mot. Varför-frågor har oftast som syfte att hitta en orsak till ett beteende och kan vara berättiga om de ställs på ett annat sätt. Ett annat sätt att inleda frågan kan vara "Hur kommer det sig att …" eftersom det visar på intresse för sammanhanget istället för att sätta personen på plats.

Praktiska övningar

Låt eleverna öva resten av lektionen i smågrupper på 3-4 elever på allting de har lärt sig. De ska använda enkel och direkt uppmuntran, speglingar samt öppna frågor.

Lektionsförfattare: wheevil