Entreprenörskap 606

Grundläggande samtalsmetod I

Tid: Början av sommarterminen

Lektionstext

Ett samtal är en väldigt invecklad process. Det är en process som kräver minst två parter där en säger något och den andra ger respons. Ett samtal kan delas in i vad som kallas ett inre och ett yttre beteende. Kommunikation kan ske tyst men samtal kräver ord. Det finns en hel del olika verktyg vad gäller samtal. Den som är skicklig kan använda dessa verktyg och byta mellan dessa. Den skickliga vet också att olika verktyg fungerar olika bra i olika situationer. Det är viktigt att de som använder samtalet i sitt arbete gör detta på ett bra sätt. Dessa personer bär frukten eller bördan av sina färdigheter. Ett bra exempel är chefer måste kunna bemöta sina anställda på bra sätt. Den som vänligt korrigerar sin kollega får ett tack medan den som kränker blir bemött med förakt.

Går det att förändra sig själv? Går det att bli bättre och göra saker annorlunda. Då ett samtal ses som ett beteende vet man att det också går att ändra på. Det finns många olika teorier kring samtal. En del härstammar från filosofi, andra från vetenskap. Det man absolut vet om samtal är att ingen kan uppleva ett helt samtal. Detta beror på att ingen vet exakt vad den andra upplever eller känner. Man vet också att den som fokuserar på en viss del av samtalet, som tonfall, blir mindre uppmärksam på ett annat område, som själva orden.

Samtal innehåller olika delar som alla kan studeras var för sig. Dessa delar är ord, mening, tonfall, funktion och struktur. Det finns även andra delar som kan studeras inom ett samtal. Skillnaderna mellan dessa delar gör att samtal kan delas in i olika grupper. Några exempel på grupper är presentation, gräl, flirt och uppmuntran.

Lektionsförfattare: wheevil