Astronomi 603

Universums öde

Hur kommer då allt att sluta? Precis som fallet är med Big Bang så går meningarna isär. Man säger att universum inte alls kommer att ta slut, att universum drar sig samman igen för att bilda ett nytt Big Bang, eller så kommer Domedagen. Naturligtvis är det svårt att sia om, men universum har alltid funnits och kommer alltid att finnas, oavsett vad som händer med dess innehåll och dess befolkning.

Forskarna vet redan nu att solen kommer att förvandlas till en röd jätte och sluka i stort sett hela solsystemet, för att sedan eventuellt sjunka ihop till en vit dvärg. Ingen vet med säkerhet. Det enda man kan säga är att det är långt till dess. Solen är fortfarande relativt ung, och den kommer att lysa över Jordens befolkning i ytterligare flera miljoner år, och vad som händer sedan - ja, det får framtiden utvisa.

Lektionsförfattare: TraXy