Astronomi 602

Big Bang

Universum var fruktansvärt förtätat för ungefär 12-15 miljarder år sedan. Början av universums utvidgning kallas Big Bang, eftersom man tror att universum skapades genom en jätteexplosion. En sekund efter smällen bildades de första protonerna och neutronerna, därefter väte och helium. Det tog runt tre miljoner år innan de idag kända galaxerna kom till. 1965 upptäckte mugglarna bakgrundsstrålningen, vilket stöder Big Bang-teorin.

Å andra sidan kan man ju säga att eftersom universum är oändligt och det inte finns något utanför det, eftersom det inte FINNS något 'utanför', så är Big Bang en omöjlig teori vad gäller att ha skapat universum. Universum fanns redan där, har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Däremot är innehållet möjligen tillkommet genom det som föreslås i Big Bang-teorin. Om all massa i Universum var en stor boll - vilket i sin tur är omöjligt eftersom universum är oändligt - och bollen sedan exploderade och delade in sig i stjärnor, galaxer och planeter, ja, då förefaller Big Bang-teorin mer trolig, men inte i meningen att smällen i sig skapade universum. Vad fanns i så fall innan universum fanns, när universum inte har någon början och inte något slut?

Lektionsförfattare: TraXy