Astronomi 601

Universums oändlighet

Allting är flyktigt - här idag, borta imorgon, och kvar finns endast minnen. Förr eller senare ska alla stjärnor slockna. Vänta några tusen år så är det ingen som kommer minnas det som händer idag. Våra minnen skrumpnar ihop till legender, som i sin tur bleknar till myter, för att sedan till slut falla i glömska, och kanske till och med hända igen. Det är oundvikligt, men så fungerar universum. Allting har en ände, för utan ände finns heller ingen början. Enligt Big Bang-teorin har universum en början, men enligt samma teori har universum även ett slut.

Universum är oändligt - kan du föreställa dig det? VERKLIGEN föreställa dig det? Jorden kan inte liknas vid en ärta i ett rum, eller ens ett hus, för utanför ett hus finns en gata, en stad, och ett land. Oändligt betyder att det är allt. Det finns inget större än universum, för universum är allt. Du kan inte bege dig till universums gräns, eftersom det inte FINNS någon gräns. Kan du VERKLIGEN föreställa dig det?

Nej.

Därför kan du inte se dig själv i förhållande till universum, eftersom allt du kommer använda som referens har gränser. Jorden är inte en ärta i ett hus, eller ens i ett land. Jorden är inte ens ett dammkorn på en kontinent eller en atom på en planet, och du är ännu mindre än så. Hur ska någonting du någonsin gör ha betydelse då, kosmiskt sett?

Lektionsförfattare: TraXy