Astronomi 402

Asteroider

Asteroider är det samma som småplaneter. De största är Ceres, som är 1030 km i diameter; Pallas och Vesta, med diametrar på ca 550 km. Massan av alla asteroider i solsystemet är mindre än månens massa. En sak som förbryllar forskarna är att asteroider som Vesta tycka ha delvis smält någon gång under sin 'livstid', medan andra, som t.ex. Ceres, INTE har gjort det. Det är bara asteroiden Ida som har en satellit - en måne - som man känner till idag, och det upptäckte amerikanska NASA i augusti 1993.

Alla asteroider, oavsett storlek, roterar runt en egen axel på ca 5-20 timmar. Det är bara några få forskare som tror att asteroidbältet mellan Mars och Jupiter har varit en planet. De flesta tror att det bara är materia som SKULLE formats av en planet, men som inte kunde på grund av Jupiters gravitation. Man tror att det bara fanns ett par dussin småplaneter i asteroidbältet från början, och att de är så många nu skulle bero på att de kolliderat med varandra. Man tror också att de meteoriter man hittat på Jorden egentligen är asteroidfragment.

Om en stor asteroid kolliderar med Jorden skulle det betyda civilisationens undergång. Forskarna tror att det var det som hände med dinosaurierna, och har det hänt en gång kan det mycket väl hända igen. En intressant sak att notera är att Maya-indianernas kalender slutar vid midvintersolståndet år 2012. Samma år har forskarna räknat ut ligger en himlakropp på kollisionskurs med Jorden...

Lektionsförfattare: TraXy