Astronomi 302

Månen & förmörkelser

Månen är omkring en fjärdedel så stor som vår planet. Forskarna och astronomerna har inte lyckats enas om hur månen kom till. Från Jorden syns den bäst när den reflekterar solljuset, och den del av det ljus som JORDEN själv reflekterar.

Månytan är täckt av kratrar som är lämningar efter meteoriter. En del kratrar är över 200 km i diameter. Temperaturen är minst sagt udda. Varje månad gassar solen i 100 graders hetta i två veckor, för att sedan bli mörkt och 150 grader kallt i ytterligare två. Månen har en annan gravitation än Jorden, så till exempel väger en fullt utrustad astronaut 150 kg på Jorden, men bara 25 kg på månen.

Månen cirklar ett varv runt Jorden på en månad - därav namnet månad - och vänder alltid samma sida mot oss. Utsikten från Jorden är vacker när månen är full, men man kan undra om utsikten från MÅNEN är lika intressant när JORDEN är full - Jorden är ju nämligen nästan helt täckt av moln.

En månförmörkelse inträffar när fullmånen hamnar i Jordens skugga. Då förmörkas den och blir röd, ibland helt och ibland delvis beroende på vart den befinner sig. När månen hamnar mellan Jorden och solen får vi en solförmörkelse. Månen lägger sig framför solen och gör att det blir mörkt som på kvällen, också det helt eller delvis. Vid en total solförmörkelse ser man månen som en svart skiva med en ljus kant runt om, eller som något som liknar en diamantring.

Lektionsförfattare: TraXy