Astronomi 206

Stjärnskådning

Praktiskt moment: Under lektionstiden ska eleverna, med hjälp av stjärnkikare, lokalisera olika stjärnbilder, rita av dem och anteckna deras positioner för att lämna in till läraren i slutet av lektionen.

Lektionsförfattare: TraXy