Arkeologi 701

Introduktion (HT1)

Tid på året lektionen ges: Tidig hösttermin

Förslag på saker att göra under lektionen

Lektionstext

Arkeologi handlar om att studera människan och de samhällen som människan har skapat. Arkeologin bryr sig om hela historian, från den äldsta forntiden fram till modern tid. Den som arbetar inom detta ämne kallas för arkeolog. Till en arkeologs uppgifter hör att undersöka och dokumentera olika lämningar. Arkeologen ska sedan kunna tolka dessa lämningar för att ta reda på hur människorna levde och hur de såg på världen.

Nu för tiden finns det ett flertal olika inriktningar på arkeologin. Dessa är:

Arkeologi använder sig av måna olika metoder för att förstå sig på samhällen. En arkeolog måste kunna ta hänsyn till både material och miljö. Det kan röra sig om artefakter, arkitektur, miljöfakta och kulturlandskap.

Ordet artefakt betyder konstgjort föremål och används för allting som är tillverkat av människor. Ett vanligt missförstånd är att ålder är avgörande för vad som klassas som en artefakt. Detta är inte sant. En ledartefakt däremot är en artefakt som är typisk för en viss arkeologisk period eller kultur. Under senare delen av kursen kommer andra begrepp relaterade till artefakter att gås igenom.

Arkitektur handlar om allting som människor har tillverkat. Det kan vara allt från byggnader, landskap, städer, möbler och enskilda objekt.

Miljöfakta är naturligt förekommande, organiska material med arkeologiskt värde. Dessa hittas oftast tillsammans med artefakter, men är inte artefakter då de inte har manipulerats av människor. Det kan vara en mängd olika saker, men vanliga exempel är pollen eller frön.

Kulturlandskap är mark som människor har påverkat på något sätt. Det kan handla om industriell påverkan, odling, skogsbruk eller annan typ av markanvändning.

Lektionsförfattare: wheevil