Alkemi 702

Litium och beryllium

När: I början av september

Litium är en av alkalimetallerna. Det är en silvervit, mjuk metall. Litium är den lättaste av alla metaller man idag känner till. Ämnet är fast vid rumstemperatur. Den här metallen reagerar lätt med vatten och luft. Litium kan återfinnas i diverse bergarter och även i en del källor. Det här är en väldigt användbar metall, framför allt i olika legeringar. Litium reagerar lätt inte bara med vatten och luft utan också med andra ämnen.

Beryllium däremot är en alkalisk jordartsmetall. Den här metallen är inte alltid precis som övriga metaller i den gruppen. Ibland påminner metallen en aning om aluminium. Det här är ett hyfsat ovanligt grundämne. Det är desto mer användbart inom alkemin. Det här ämnet är ganska svårt att göra till joner om man utgår från själva metallen. Det är därför man inom alkemin oftast utgår från ett annat ämne när man ska framställa dessa joner.

Även beryllium är en ganska lätt metall. Men den här är hårdare och mer stålgrå. Den här metallen är väldigt giftig och man bör inte få i sig den här annat än i mycket, mycket små mängder. Litium är inte lika farligt för kroppen, men man bör ändå inte få i sig för mycket.

Lektionsförfattare: wheevil