Alkemi 701

Alkemiskt experiment

När: Över hela läsåret, dock tidigast i mitten på oktober och senast innan FUTT.

OFF: Du som spelare väljer att av alternativen OFF som din karaktär genomför ON. ON är det karaktären själv som kommer på själv utförandet av experimentet. Eleven lämna in till professorn som läser igenom och godkänner innan lektionen spelas. Detta behöver inte skrivas OFF.

Efter lektionen skriver eleven en rapport ON, men du som spelare skriver den inte OFF. Tänk på att eleven kan genomföra det här när som helst under läsåret. Karaktärerna kan arbeta i grupp på max 3 elever. Men då är det enbart själva experimentet som genomförs tillsammans. Allt som ska lämnas in lämnas in enskilt.

Alternativ 1: Fettsyra salt

Svårighetsgrad ON: Elever som ska få A i betyg bör klara det här alternativet.

Material:

Metod:

Lös lite K2CO3 i vatten. Häll i lite stearinsyra. Värm försiktigt om det behövs. Tillsätt lite NaCl. Tvålmassan kommer då separeras från eventuellt annat som man inte vill ha i tvålmassan. Överför sedan allt slask till en annan bägare med lämplig formel.

Alternativ 2: Beräkning av kopparmängd i mässing

Svårighetsgrad ON: Elever som ska få Ö i betyg bör klara det här alternativet.

Material:

Utförande:

  1. I fyra bägare skall det finnas 10 ml mässingslösning, en halv labbsked kaliumjodid och 2 ml stärkelselösning.
  2. Använd Scindo liquor på tiosulfatlösningen och låt den droppa ned i en av bägarna
  3. Kontrollera vad det blir för färgomslag
  4. Gör likadant med resterande bägare
  5. Beräkna ett medelvärde på hur mycket tiosulfatlösning som gick åt
  6. Använd Alieno för att flytta all vätska till den tomma bägaren
  7. Använd Scindo Firmus för att flytta över koppar till ett fat som placeras på en våg
  8. Slutresultatet borde ligga på cirka 100 mg koppar

Alternativ 3: Framställning av krom

Svårighetsgrad ON: Elever som ska få U i betyg bör klara det här alternativet.

Material:

Metod:

30 g Cr2O3 och 16 g Na2Cr2O7 rives samman i en mortel. 24 g Al-pulver blandas i. Detta sker genom skakning av en bägare. Allting ska alltså hällas i en bägare. Detta packas i en blomkruka. Den ska vara liten och ha bottenhål. Ovanför hålen ska man ha ett filterpapper. Den lilla krukan sätts i en större kruka. Krukan sätts fast i en stativring. Under krukan placeras en stor bägare med vatten och porslinsskärvor. Av säkerhetsskäl bör resterande göras utomhus.

Gör en djup grop i reaktionsblandningen i krukan. Placera 20 g KMnO4 (permanganat) i den. Droppar några droppar vatten över permanganaten med lämplig formel. Förstärk skyddsformler och anta behörigt avstånd. Reaktion bör ske inom 15 sekunder. Det kommer att bildas en metallklump med slaggprodukter runt omkring sig. Allting bör lämpligtvis kylas ned med lämplig formel. Om antändning dröjer kan lämplig formel användas. Men man måste då vara helt säker på att skyddsformler håller.

Alternativ 4: Egenpåhittat experiment

Svårighetsgrad ON: Det här är en uppgift som inte kräver något speciellt betyg. Det beror på vart du själv lägger nivån.

Här får du som spelare komma på ett experiment. Det här kräver dock lite arbete av dig OFF. Du behöver då komma på vad som ska göras och hur det ska göras. Du ska helt enkelt skriva instruktioner i stil med övriga instruktioner som anges i andra lektioner i ämnet. Detta ska sedan skickas till lärarspelaren innan lektionen spelas. Detta beror på att allt kanske inte är helt rimligt och för att läraren ska kunna komma med förslag på hur det på ett bättre sätt skulle kunna genomföras.

Lektionsförfattare: wheevil