Alkemi 605

Alkemiska funderingar

När: sista lektionen på året

Läraren ska leda en diskussion som eleverna ska ha förberett sig inför. Eleverna har sedan innan blivit indelade i en grupp för och en emot.

Diskussionsfrågor:

  1. För eller emot De vises sten?
  2. Hur skulle dess effekter påverka mänskligheten?
  3. Vad skulle du göra med den?

Lektionsförfattare: wheevil