Alkemi 408

Litiumjoner till berylliumjoner

När: någon gång under april/maj.

Farlighetsgrad

Skyddskläder och dragskåp ska användas.

Information

I vätskan kommer det att finnas litiumjoner. För att få dessa joner till berylliumjoner behöver man alltså lägga till en proton och en neutron. När man uttalar formlerna kommer det inte bara ske med en jon i taget utan med alla joner i vätskan samtidigt. Det är i alla fall meningen, men man måste behärska formlerna till fulla.

Formler

Eftersom det bara är hos litiumjonerna dessa delar ska brytas loss så måste det latinska namnet läggas till efter varje formel, alltså lithium.

Instruktioner

  1. Läraren delar ut en bägare till varje elev. I bägaren finns en vattenlösning som innehåller litiumjoner samt lösa protoner och neutroner.
  2. Alla elever ska gå och ställa sig vid ett dragskåp.
  3. Uttala första formeln, vilket är Adaugeo proton lithium.
  4. Uttala sedan den andra formeln, vilket är Adaugeo neutron lithium.
  5. Bägaren ska märkas med namn, årskurs och elevhem. Läraren kommer att se till att allt i bägaren bevaras och sedan undersöka hur mycket litiumjoner som finns kvar i bägaren.

Eleverna kan behöva försöka ett par gånger på steg 3 och 4. Det värsta som kan hända är att fler än en proton eller neutron läggs till litiumjonerna. Detta är ett vanligt misstag i början när man inte behärskar formeln ordentligt.

Lektionsförfattare: wheevil