Alkemi 404

Från vatten till vätgas och syrgas

När: i slutet av höstterminen.

Formel

Confractio - formeln är till för att få bindningar att brista. Efter formeln måste man säga för vilket ämne man vill att bindningarna ska brista. Formeln verkar bara om man pekar direkt på det. Peka på ämnet, gör sedan en cirkel motsols och uttala formeln + namnet på ämnet. Exempel: confractio vatten. (Eleverna har fått lite tid på sig att öva på detta innan lektionen.)

Farlighetsgrad

Relativt ofarlig. Dock behövs skyddskläder och dragskåp. Övriga försiktighetsåtgärder står i instruktionerna.

Instruktioner

  1. Eleverna kommer att få varsin bägare med vatten.
  2. Eleverna ska sedan gå och ställa sig vid ett dragskåp.
  3. Formeln Paries ska användas, precis som handskar och munskydd.
  4. Confractio ska sedan uttalas.
  5. Det kommer då att se ut som om vattnet avdunstar, istället kommer det att delas upp i vätgas och syrgas.
  6. Bägaren ska rengöras och återlämnas till läraren.

Det här är inte helt enkelt. Nu ska bindningarna mellan atomerna brista. Innan har eleverna tränat på att få bindningar mellan molekyler att brista, vilket är betydligt enklare. Vanligt är att det först inte händer något, eller att man inte lyckas få alla bindningar att brista så att det ligger kvar vatten i bägaren.

Lektionsförfattare: wheevil