Alkemi 402

Få fram en legering

När: någon gång i oktober för att eleverna ska ha fått tid att pröva formlerna tidigare.

Information

Få fram en legering, i det här fallet är legeringen mässing. Eleverna ska till den här lektionen ha skrivit en uppsats om legeringar.

Formel

Liquatio - används för att få något fast att smälta. Gör en cirkelrörelse över ämnet och uttala formeln. Eleverna ska ha fått träna på den här formeln tidigare.

Farlighetsgrad

Alla skydd bör användas, samt dragskåp. Övriga försiktighetsåtgärder står i instruktionerna.

Instruktioner

  1. Eleverna får 65 gram koppar och 35 gram zink. Detta delas ut av läraren.
  2. Eleverna tar ett stenkärl var och går och ställer sig vid ett dragskåp.
  3. En stenplatta ska placeras bredvid kärlet.
  4. Båda metallbitarna placeras i stenkärlet.
  5. Använd formeln paries (från 307).
  6. Använd formeln liquatio.
  7. Använd formeln commisceo (från 307).
  8. Använd Scindo liquor (från 308) för att transportera vätskan till stenplattan.
  9. Använd gelu (från 309) för att få legeringen att stelna.
  10. Städa undan så mycket som möjligt. Professorn kommer att ta hand om legeringarna, stenplattorna och stenkärlen efter lektionens slut.

I fall det är första lektionen eleverna får pröva på det här kommer de inte hinna göra klart allting. Om de däremot har fått pröva på det här ett par gånger är det mer troligt att de hinner göra klart allt. Det är punkterna 6 och 9 som är svårast att genomföra.

Lektionsförfattare: wheevil