Alkemi 304

Introduktion till transmutationscirklar

Ges när på året: Sommartermin

För att utföra transmutationer, det vill säga att förvandla ett ämne till ett annat, krävs en transmutationscirkel. Den kan antingen ritas upp på plats när en transmutation ska utföras (till exempel med krita, bläck, tråd,ritad i smuts eller till och med blod) eller vara permanent etsad eller inristad på förhand. Transmutation utan cirkel är möjlig men drar mycket mer energi från magikern, och de mest avancerade transmutationerna kräver en cirkel för att lyckas. En transmutationscirkel består av två delar:

Cirkeln är en av de mest grundläggande och viktiga symbolerna inom alkemin. I sig är den en ledning som fokuserar och dikterar kraftflödet och utnyttjar de energier som redan finns inom jorden och materia. Cirkeln representerar det cykliska flödet av världens energier och fenomen och förvandlar den kraften till manipulerbara ändamål.

Inuti cirkeln finns specifika alkemiska symboler. Dessa symboler motsvarar en annan form av energi som tillåter kraften som är fokuserad i cirkeln att frisättas på det sätt som är mest främjande till alkemistens önskade effekt. I grundläggande alkemi kommer dessa symboler ofta att ta formen av trianglar (vilka, beroende på hur de är placerade, kan representera elementen vatten, jord, eld eller luft), eller polygoner som är byggda från olika trianglar. Till exempel så är hexagrammet är en vanlig symbol i transmutationscirklar eftersom den skapar åtta fler-riktade trianglar när den ritas och kan därför representera alla fyra av de klassiska elementen på en gång. Andra, mer esoteriska symboler (inklusive astrologiska symboler, symboliska bilder och skrift) används också för att representera en mängd andra specifika funktioner för den alkemiska energin som frisätts.

I mer avancerade transmutationscirklar begränsas symbolerna inte längre till cirkelns omkrets och använder den endast som en liten aspekt av deras funktion. I vissa sällsynta fall är det inte en cirkel alls, utan andra koncept används för att åstadkomma frisättningen av de inblandade energierna.

Lektionsförfattare: Shetani