Alkemi 304

Alkemins historia

När: Första veckan i november

Alkemi var något som uppstod på tre platser i världen omkring samma tid, men oberoende av varandra. De tre länder alkemin uppstod i var Kina, Indien och Grekland. Alkemin uppstod också omkring 150 f.Kr. Den grekiska alkemin uppstod i Alexandria och levde vidare senare i arabisk tid. I Alexandria hade de egyptiska prästerna sedan länge bedrivit kemiska processer för att få fram olika saker. Trollkarlarna i Egypten under den här tiden var kända för att vara bra på att rena metaller så som koppar och bly. En del mugglaralkemister klarade också av detta, men på mycket mer primitiva sätt.

En del mugglare trodde att allting består av eld, jord, luft och vatten. Detta stämmer såklart inte. Däremot så kan man få fram eld, jord, luft och vatten genom olika alkemistiska processer. Allt är väldigt svårt, och det är ingenting nybörjare klarar av.

Vanligtvis säger man att framställning av guld och evigt liv är de två inriktningarna som alkemin har. Men även att få fram etanol har varit ett mål. Alla dessa mål har någon gång uppnåtts av någon, även om hemligheterna har gått förlorade. Därför så strävar alkemister fortfarande efter dessa mål. Det är dock inte de enda mål som alkemisterna har idag. De har även som mål att få fram så rena magiska ämnen som möjligt. Dessutom har man försökt få fram ett botemedel mot alla sjukdomar. Idag arbetar många alkemister med metaller, framställning av bläck, färg, kosmetik, keramik, glas samt förberedelser av olika extrakt och brygder.

Lektionsförfattare: wheevil