Alkemi 303

De fyra elementen - Intro

Ges när på året: Vårterminen

I alkemi pratar vi ofta om Prima Materia, eller den första materian. Det är den materia som används för att arbeta mot skapandet av De Vises Sten. Prima Materia är i sin tur uppbyggt av de fyra aspekterna, vilket är fyra arketypiska krafter, eller element. Empedokles, en grekisk filosof, är känd för att vara den ursprungliga källan till teorin om de fyra elementen av Jord, Eld, Luft och Vatten.

Forntida alkemister ansåg att alla ämnen är uppbyggda av de fyra elementen i olika blandningar. Genom att blanda olika ämnen i rätt proportioner skulle man kunna få fram vilket annat ämne som helst. Länge var detta endast en teori, tills Tria Prima upptäcktes (mer om detta i en senare lektion), och alkemin tog fart på allvar. De fyra aspekterna kan relateras till olika egenskaper, en teori som blev framtagen, eller åtminstone gjordes känd, i en text av Aristoteles:

Jord är kall och torr
Eld är torr och varm
Luft är varm och våt
Vatten är vått och kallt

Att dela in elementen efter dessa egenskaper gav en djupare förståelse för hur de var sammankopplade. Varje element hade nu två allierade, det vill säga element som de delade en egenskap med. Var och ett hade även en “fiende” som representerade deras raka motsats. Till exempel är Luft förenat med Vatten (båda är våta) och med Eld (båda är varma) men är fiende med Jord (varken varm eller våt). Konceptet stöddes av vidare experiment eftersom eld inte kan brinna utan luft, luft blir vatten och vice versa genom kondens och avdunstning och luft och jord blandas inte naturligt utan vatten eller eld.

Aristoteles hävdade att dessa element inte existerade i ren form i världen, utan snarare var perfekta ideal som relaterade till de naturliga ämnen som innehöll dem. Det vill säga det finns, till exempel, inte en sådan sak som ren Jord, utan snarare består en sten främst av Jord men med vissa delar av Luft, Vatten och Eld fångad inuti den. Komponenterna kunde sedan identifieras av deras fysiska egenskaper som nämndes ovan.

Det var inte bara alkemister som hade nytta av de fysiska egenskaperna hos elementen. Även den vanlige magikern kunde inspireras av dem och se deras samband i naturen. Till exempel så är jorden solid och fast, långsam i sina rörelser, men ansvarar också för att ge livsnödvändiga näringsämnen till växter och djur. Således kunde man se samband mellan Jord och den magi som är relaterad till vård av allt liv, såsom Örtlära och Skötsel och Vård av Magiska Djur. Även Hogwarts fyra elevhem kan dra paralleller till de fyra elementen.

När det kommer till modernare alkemi kan man säga att de fyra elementen också motsvaras av de olika tillstånd ett material kan vara, det vill säga solid, plasma, gas eller flytande.

Balansen mellan de fyra elementen är otroligt viktig, inte bara vid alkemiska experiment, men även i vårt dagliga liv, då de olika elementen går att koppla till olika delar av oss och av vår personlighet.

Lektionsförfattare: Shetani