Alkemi 303

Magiska ämnen

När: i början av oktober

Ur läroboken:

Det är mest metaller som är magiska. Det är kanske inte så konstigt, med tanke på att de flesta grundämnen är metaller. Alla grundämnen delas in i grupper. Totalt finns det 18 grupper. De första två grupperna och de sex sista grupperna är de grupper som innehåller flest magiska ämnen. De övriga innehåller knappt några. I den allra sista gruppen är alla ämnen magiska, men för att vara magiska är de inte speciellt användbara.

I grupperna 1 och 2 minskar det magiska i grundämnet ju längre ned i gruppen man kommer. I grupperna 13-17 blir det lite mer komplicerat. I grupp 17 är de två atomerna längst ned knappt användbara. Jod är mest magiskt där. Brom och klor är delvis magiskt, men fluor är inte magiskt alls. Halvmetallerna i grupperna 13-16 har viss magisk förmåga, och är ganska användbara ibland. Av ickemetallerna i dessa grupper är det bara kol, kväve och syre som är magiska och därför intressanta. Alla övriga metaller i de grupperna har någon magisk förmåga och kan därför vara intressanta ibland.

Det är ämnena svavel och kvicksilver som används mest. Många alkemister anser att det är dessa två ämnen som är nyckeln till De vises sten.

Läxa: Eleverna ska lära sig de 10 viktigaste, magiska ämnena.

Lista på de viktigaste, magiska ämnena där 1 är viktigast.

  1. Svavel
  2. Kvicksilver
  3. Kväve
  4. Syre
  5. Rubidium
  6. Natrium
  7. Litium
  8. Väte
  9. Kol
  10. Brom

Lektionsförfattare: wheevil