Alkemi 302

Atomer och molekyler

När: någon gång i september

Ur läroboken:

OFF: Ett periodiskt system står på första sidan, men grupperna tydligt markerade.

För att förstå alkemi måste man förstå vad allting består av. Allting består av molekyler, som i sin tur består av atomer. Men vad är då atomer och molekyler? Det är alltså byggstenarna som allting består av. En atom i sig byggs upp av tre delar. Dessa delar är protoner, neutroner och elektroner. Protoner är positiva, elektroner är negativa och neutroner är neutrala. Protonerna och neutronerna finns i kärnan av atomen, medan elektronerna cirklar runt kärnan. Hur många av dessa delar en atom består av beror på vilket grundämne atomen tillhör. En väteatom till exempel innehåller 1 proton, 1 neutron och 1 elektron. Syreatomer, som finns i luften, innehåller däremot 8 protoner, 8 neutroner och 8 elektroner. Hur många protoner, elektroner och neutroner en atom har bestämmer utseende och vad atomen kan göra. I förlängningen bestämmer det om en atom är magisk eller inte.

Vad är då en molekyl? Jo, den består av minst två atomer som sitter ihop. Det kan till exempel vara en vattenmolekyl. En sådan molekyl består av två väteatomer och en syreatom som sitter ihop. Eftersom molekyler är väldigt, väldigt små, krävs det många sådana för att vi ska se det vi kallar vatten. En molekyl kan också bestå av två likadana atomer. Till exempel vätgas, som består av två stycken väteatomer.

Vad är det då som bestämmer om ett ämne är magiskt eller inte? Det är många saker. Är ett grundämne magiskt så kommer alla föreningar med det grundämnet också vara magiska. Ett grundämne består av molekyler, precis som allt annat. Skillnaden är att dessa molekyler består av enbart en slags atom. Till exempel en bit järn, molekylerna i järnbiten består endast av järnatomer. Vatten är däremot inte ett grundämne, för vattenmolekylerna innehåller två olika atomer.

Lektionsförfattare: wheevil