Alkemi 301

Introduktion till Alkemi

Ges när på året: Tidig september (hösttermin)

Utdrag ur The Secrets of Alchemy av Artemis Moro

“Alkemi är en gren av magi som hjälper magikern att förvandla oädla metaller till ädelmetall.”

Ovanstående är en av de mer vanligt förekommande definitionerna av vad alkemi är. Men medan alkemin handlar om att förvandla urämnen på deras mest grundläggande nivå finns det också ett större syfte bakom den. Det är ett ämne som går ut på att hitta ditt inre väsen, din ande, din själ. Alkemi är läkande. Andligheten hjälper dig i dina alkemiska strävanden och underlättar även i andra former av magi. Irrande tankar och känslor som annars kan begränsa och blockera koncentrationen reds ut av ett öppet sinne.

Här nedan följer flera av de termer som används i alkemiska studier, och en kortare förklaring av vad de betyder.

Oädla metaller, eller basmetaller, är en typ av urämne som lätt kan korroderas när syre är närvarande. Att korrodera är när en substans, som till exempel en metall, försämras långsamt genom en kemisk reaktion. Basmetaller är generellt sett billigare än ädelmetaller, och kan hittas nästan överallt.

Ädelmetaller är den exakta motsatsen till basmetaller. De är svårare att hitta och har stor motståndskraft till korrodering när de kommer i kontakt med syre. Denna typ av metall är ofta extremt dyr, och därför är det inte många alkemister som har möjlighet att arbeta med dem i större kvantiteter.

Ett urämne är en substans som består av en enda typ av specifik atom. De är universala och bygger upp allt här i världen. Till exempel så består luften vi andas av flera olika urämnen.

De fyra aspekterna är en term som används för en grundläggande men ack så viktig alkemisk kategorisering av de klassiska elementen. Det är Jord, Luft, Vatten och Eld. Aspekterna motsvarar, i den ordningen, fasta ämnen, gaser, vätskor och plasma. Det finns alkemister som hävdar att det finns fler aspekter som bör läggas till denna grupp, men alla håller med om att dessa fyra räcker för grundläggande kunskaper.

Tria Prima, eller de tre principerna, är också viktiga i alkemin och faller likt de fyra aspekterna under de klassiska elementen. De är vad som binder oss till universum och gör oss till de vi är.

De sju planetariska aspekterna är baserade på de sju klassiska planeterna. De förkroppsligar inte bara de fysiska planeterna, utan deras andliga närvaro som finns i varje egenskap av elementen.

Alkemi är alltså inte bara en fysisk kurs. Det är också en andlig resa, där du som antagit utmaningen i att lära dig ämnet kommer få utforska ditt sinne på djupet, långt ner i ditt undermedvetna för att få fram ditt sanna jag. Du kommer kanske inte lära dig hemligheten till evigt liv, men du kommer få väsentliga erfarenheter som kan hjälpa dig balansera din ande och främja ditt magiska flöde.

Lektionsförfattare: Shetani