Alkemi 301

Introduktion

När: Första lektionen på året

Säkerhetsregler

 1. Ha alltid med dig rätt utrustning till lektionerna. Drakhandskar är här bland det viktigaste.
 2. Ha alltid på dig en skyddsmask, förkläde och drakhandskar under praktiskt moment.
 3. Alla personer med långt hår (oavsett kön) ska ha sitt hår uppsatt under praktiska moment.
 4. I alkemisalen får inget spring förekomma, oavsett vad lektionen handlar om.
 5. Alla ämnen som används under lektionen ska behandlas med största varsamhet.
 6. Alla produkter du kommer fram till under en lektion ska lämnas till professorn för säkert omhändertagande.
 7. Se alltid till att ingenting som används under lektionen hamnar på naken hud eller i ögonen.
 8. Följ alltid instruktionerna noggrant vid praktiska moment.
 9. Bete dig under alla omständigheter lugnt.
 10. Allt spill ska genast torkas upp.
 11. Vid arbete med lättflyktigt eller luftvägsirriterande ämnen skall dragskåpen användas.
 12. Sleep Disorders

Då mycket av det som används under praktiska moment kan vara farligt är det viktigt att eleverna följer reglerna. Det är för allas säkerhet som dessa regler finns. Många alkemister har dött på grund av oförsiktighet, men elever som studerar ämnet ska inte utsättas för dessa risker.

Finns tid får eleverna en rundtur i förrådet.

Lektionsförfattare: wheevil