Ryska Imperiet: Pogodin

Гиперион Данилович Погодина Школа для магических обучение
(Giperion Danilovich Pogodina Shkola dlja magicheskih obuchenie)

  • Upptagningsområde: Ryssland och Vitryssland
  • Skolans fullständiga namn: Giperion Danilovich Pogodins Läroverk för Magisk Skolning
  • Skolan kallas vanligtvis: Pogodin
  • Undervisningsspråk: Ryska
  • Antal elever: ca 1300.
  • Ålder på eleverna: 11-17.
  • Antal årskurser: 6.
  • Skolans placering: I utkanten av mugglarstaden Krasnojarsk (Wikipedia: Krasnojarsk).

Historia

Pogodin själv hade goda avsikter, men han fick inte tillräckligt med resurser, och var själv inte tillräckligt involverad i projektet efter att tsaren godkänt hans planer. Pogodin antog att allt skulle ske enligt de planer han gjort upp, och att skolan därmed skulle bli underbar. Att skolan inte riktigt levde upp till förväntningarna fick han aldrig veta, och han dog tio år efter skolans grundande. De som faktiskt fått i uppgift att starta skolan hade attityden att eftersom skolan ändå var för rikets fattiga så spelade kvaliteten inte direkt jättestor roll, utan barnen borde helt enkelt vara tacksamma för att de fick någon utbildning alls.

Denna attityd satte sig djupt i Pogodin, och lever kvar än idag. Skolan fostrar barnen att vara goda undersåtar, och att vara nöjda med sin lott. Redan från början började skolan att använda sig av barnen som gratis arbetskraft, som ett sätt att spara in lite pengar, och detta lever kvar i att eleverna än idag sköter matlagning, städning, tvätt och andra sysslor på skolan. Detta rättfärdigas med att det skulle vara ”karaktärsbyggande”.

Skolan grundades

År 1831 då tsar Grigoriy IX ansåg att alla hans undersåtar hade rätt till en gedigen utbildning. Skolan fick namn efter den som varit främst ansvarig för att driva frågan med tsaren, Giperion Danilovich Pogodin.

Målsättning

I teorin att tillhandahålla utbildning för alla i Ryssland, oavsett social status eller pengar. I praktiken handler det dock mer om att utbilda samhällets underklass så de finner sig i sin lott som hantverkare och tjänare.

Skolbyggnaden

Ursprungligen bestod skolan av flera mindre – rätt trevliga – träbyggnader, men efter att en eldsvåda förstörde en stor del av dem år 1949 rivdes de alla och ersattes med ett par mer ”effektiva” betongbyggnader i mugglarstil. Framsidan av huvudbyggnaden ser ut ungefär som vilken kontorsbyggnad som helst, även om fönstren är förtrollade för att säkerställa att mugglarna inte ser någon magi av misstag. På framsidan finns inte så mycket mer än så – ett par bänkar, parkeringsplats och cykelställ. Om en mugglare går runt skolan verkar inget särskilt finnas på baksidan, trots att där egentligen finns ett rätt väl tilltaget utrymme för eleverna.

Sovsalarna är stora, tråkiga rum där 50 elever sover i varje. För att spara plats har de våningsängar, och barnen har varsin rätt liten garderob. Inga skrivbord finns i sovsalarna, utan vill man läsa/skriva/plugga får man göra det någon annanstans.

Omgivningarna

Skolan ligger rätt avsides beläget i staden, men det är ändå inte mer än gångavstånd till det närmaste befolkningscentrumet. De närmaste byggnaderna är lagerlokaler. Eleverna tillbringar den mesta av sin tid utomhus på baksidan av byggnaden, som i princip består av en gräsplätt, ett par träd, några bänkar och ett par gungor. Det finns rätt mycket plats på gräsplanen att springa runt på, men överlag är det ändå en rätt tråkig skolgård.

Antagningsprocessen

Antagningsbrev går ut till alla ryska och vitryska magikerbarn det år de är 11 vid skolstarten. Undantag finns om barnet redan är registrerad vid annan magiskola.

Skolavgift

Ingen skolavgift, utan skolan finansieras av staten, samt till viss del av donationer.

Elevhem

Pogodin har inga elevhem. Eleverna blir däremot uppdelade i klasser (1a, 1b), alfabetiskt efter efternamn. Pojkar och flickor läser samma ämnen, med ett fåtal undantag. Det finns i genomsnitt sju klasser per årskurs, med ungefär 30 elever per klass, men detta kan så klart variera en del. Varje årskurs har fyra sovsalar för flickor och fyra sovsalar för pojkar, med ungefär 50 elever i varje sovsal. Sovsalsuppdelningen är baserad på när man fyller år, och det finns därmed inga garantier alls för att man hamnar tillsammans med andra från samma klass.

Det finns inga officiella tävlingar mellan klasser eller sovsalar, men det händer nu och då att eleverna själva anordnar tävlingar sig emellan.

Varje sovsal väljer en ordningsman/kvinna varje år, som har som uppgift att se till att livet i sovsalen flyter på, att alla är vänner med varandra, och att medla i de konflikter som uppstår.

Alla elever förväntas hålla sin säng bäddad och sin plats städad. Sysslor inom slottet sköts på rullande schema baserat på klass. De flesta av sysslorna överses inte medan eleverna gör dem, utan inspekteras endast i efterhand. Det enda undantaget är skolköket, vilket överses av en gammal husalv medan eleverna jobbar.

Skoluniform

Pogodin har en skoluniform. Huvudfärgen är grå, och den är allmänt tråkig. Flickorna har grå tröja, grå knälång kjol, svarta skor, vita strumpor och vitt förkläde. Pojkarna har grå tröja, grå byxor och svarta skor. Även ytterkläderna går i grått. Eleverna får dock använda egna mössor, halsdukar och vantar om vintern, och om sommaren får flickorna använda egna huvuddukar/hucklen, och många av eleverna tar detta som en chans att liva upp uniformen med en liten färgklick.

Två elever med skoluniform

Giftermål/Graviditeter

Får elever gifta sig: Ja
Får elever bli gravida: Ja.

Eller åtminstone flickorna får gifta sig, i och med att åldersgränsen för giftermål i Ryssland är 15 för flickor och 18 för pojkar. Eftersom pojkarna inte hinner bli giftasvuxna under skoltiden på Pogodin så är detta inte relevant för deras del.

Eftersom pojkarna inte hinner bli giftasvuxna under skoltiden kan inte ett gift par gå på skolan, och flickor som gifter sig får därmed ingen särskild behandling från skolans sida. Det är förbjudet för eleverna att ha sex på skolan, och blir de påkomna bestraffas de.

En flicka som blir gravid under skoltiden behandlas likadant oavsett om hon är gift eller inte – hon tas ut ur alla praktiska ämnen så snart det framkommer att hon är gravid, men kan fortsätta med teoretiska ämnen tills runt 6-7e månaden. Därefter tas hon helt ur klasserna. Vanligtvis rekommenderar skolan att flickan tar ett sabbatsår för att ta hand om sitt barn, men om hon har möjlighet att lämna barnet med släkt eller dylikt så är hon välkommen tillbaka så snart hon repat sig efter födseln. Om hon kan demonstrera att hon inte ligger alltför mycket efter i sina ämnen kan hon eventuellt få fortsätta med sin gamla klass, men vanligtvis innebär graviditet att tjejen måste gå om ett år.

Resonemanget kring detta är för att skolan tillhandahåller undervisning för de fattigaste, samhällets underklass, och för att säkerställa att även flickor som gör misstag i sin ungdom åtminstone kan ta sig till någon form av examen. Skolan tar även emot flickor från Raskovnik-akademin som blivit relegerade på grund av sin graviditet, enligt samma tankesätt.

Straff/belöningssystem

Det finns inget övergripande poängsystem, och rent allmänt så satsar skolan mer på straff än på belöningar. Elever som bryter reglerna blir bestraffade, några exempel: smäll på fingrarna, utebliven middag, strafftjänst med matlagning/städning/tvättning/annat, smisk, eller hårdare fysiska bestraffningar.

Nu och då belönas så klart eleverna, men skolan satsar mer på att straffa dåliga beteenden än att belöna goda beteenden, då man egentligen bara vill ha rätt medelmåttiga elever. Belönas de för mycket kan de tro att de är duktiga och förtjänar beröm, och om de tror att de faktiskt är bra kan det leda till att de inte finner sig i att vara samhällets underklass längre.

Ämnen/specialämnen

Skolan satsar väldigt mycket på praktiska ämnen, och därmed är de mer teoretiska ämnena nedprioriterade. Eftersom de börjar lära ut trollstavsmagi först i trean så gör detta att den största delen av teoretiska ämnen lärs ut de första två åren.

Astronomi, Det Ryska Imperiets historia, Försvarsmagi, Idrott, Magisk hemkunskap, Magislöjd (med träslöjd- eller syslöjds-inriktning), Mytologi, Skötsel av Magiska Djur, Trolldryckslära, Trollformellära, Örtlära

År 1-2: Astronomi, Det Ryska Imperiets historia, Idrott, Mytologi, Skötsel av Magiska Djur, Trolldryckslära, och Örtlära

År 3-6: Det Ryska Imperiets historia, Försvarsmagi, Idrott, Magisk hemkunskap, Magislöjd, Skötsel av Magiska Djur, Trolldryckslära, Trollformellära, Örtlära