FAQ: Spelledare

Spelledarna och deras ansvarsområden (Sektion A)

 1. Vad är en spelledare?
 2. Varför finns/behövs det spelledare?
 3. Vem/vilka är spelledare?
 4. Vad betyder SL? (HSL? MSL? QSL? SSL?)
 5. Vad är MSL:s ansvarsområde?
 6. Vad är SSL:s ansvarsområde?
 7. Hur kontaktar jag spelledarna?
 8. Har spelledare några regler att gå efter?
 9. Vad har spelledarna för befogenheter?
 10. Vad händer om en spelledare är borta i flera veckor?
 11. Är alla spelledare forumadministratörer?

Spelledarrådet (Sektion B)

 1. Vad är spelledarrådet?
 2. Vilka sitter i spelledarrådet?
 3. Vem bestämmer i spelledarrådet?
 4. Är spelledarrådet neutralt?
 5. Hur kontaktar jag spelledarrådet?
 6. Diskuterar spelledarrådet alla frågor/förslag/klagomål som de får in?
 7. Hur anmäler jag ett spel eller en spelare till spelledarrådet?

Hemligheternas Kammare (Sektion C)

 1. Vad betyder "HK"?
 2. Vad är Hemligheternas Kammare?
 3. Varför kan jag inte se vad som pågår i Hemligheternas Kammare?
 4. Kan jag se någonstans vad som diskuteras i HK just nu?

Idéer och förslag och hur de blir till beslut (Sektion D)

 1. Jag har en idé! Hur tar jag upp den med spelledarna?
 2. Varför måste man söka tillstånd om en del saker?
 3. Vad måste man ha spelledarrådets tillstånd för att göra/spela på/använda sig av?
 4. Diskuterar spelledarrådet alla frågor/förslag/klagomål som de får in?
 5. Hur gör jag så att min ansökan garanterat blir godkänd?
 6. Gör spelledarna någon skillnad på gamla och nya spelare? / Särbehandlar spelledarna gamla eller nya spelare?
 7. Kan jag diskutera en sak själv med spelledarrådet och vara med och besluta om något?
 8. Kan spelledarrådet diskutera en fråga öppet med medlemmarna, så att medlemmarna kan vara med och besluta om något?
 9. Hur lång tid tar det för spelledare att fatta beslut?
 10. Finns det något sätt att få reda på hur det går för min fråga?
 11. Hur fattar spelledarrådet beslut?
 12. Hur ofta fattar spelledarrådet beslut?
 13. Hur får jag veta vad spelledarrådet bestämt om min fråga?
 14. Hur redovisas spelledarbeslut?
 15. Var kan jag få tag i gamla spelledarbeslut?
 16. Varför finns inte min fråga med på sidan med spelledarbeslut?
 17. Jag känner mig överkörd/sur av det en spelledare beslutat! Kan jag överklaga beslutet hos någon?
 18. Finns det något man inte kan ansöka om? / Vad är det stopp på att ansöka om för tillfället? Ny fråga

Val av spelledare (Sektion E)

 1. Kan vem som helst bli spelledare?
 2. Hur blir man spelledare?
 3. Hur går ett spelledarval till?
 4. Hur länge sitter en spelledare på sin post?
 5. När väljs nya spelledare?
 6. Varför har ni inte regelbundna spelledarval?
 7. Varför är rektorerna på övriga magiskolor inte med i spelledarrådet när rektorn för Hogwarts är SL?
 8. Varför kan man inte vara Sorteringshatt och Spelledare samtidigt?
 9. Varför finns det bara två spelledare? / Varför tar ni inte in fler spelledare i HK?

Sektion A: Spelledarna och deras ansvarsområden

A1. Vad är en spelledare?

Högsta chefen, kan man säga. Spelledaren är den som bestämmer vad som får och inte får ske, när det är dags att fira t.ex. jul, som är domare om två spelare är osams över något som hänt i spelet, och liknande.

A2. Varför finns/behövs det spelledare?

Alla rollspel har en spelledare som bestämmer. Om man ska ha ett fungerande rollspel så behöver det finnas någon som har sista ordet och som kan lösa konflikter. Har man inget strukturerat rollspel blir det väldigt snabbt kaos, eftersom alla är fria att göra precis som de vill. Det förstör också för de spelare som vill att man ska följa det böckerna säger är möjligt eller omöjligt, för om det inte finns en spelledare som säger stopp så finns det alltid någon som tycker att förstaårselever visst får ha kvastar med sig, eller ännu värre - att de är metamorfmagusar och blev animagusar när de var sju år gamla och att de har en drake som husdjur o.s.v. Alltså behövs någon som kan dra gränsen någonstans, och det är där spelledare är bra att ha.

A3. Vem/vilka är spelledare?

Se Spelledare.

A4. Vad betyder SL? (HSL? MSL? QSL? SSL? USL?)

SL: Förkortning för Spelledare.
MSL: Förkortning för Spelledare över Magivärlden samt Magiska Spel och Sporter.
SSL: Förkortning för Spelledare över Skolor samt Utbildning och Studier.

HSL, QSL och USL kanske du får syn på på någon gammal sida. De förkortningarna används inte längre. QSL (Spelledare över Quidditch och Magiska Sporter) har slagits ihop med MSL (se ovan) och HSL (Spelledare över Hogwarts) och USL (Spelledare över Utbildning och Studier) har slagits ihop för att bilda SSL (se ovan).

A5. Vad är MSL:s ansvarsområde?

Magivärlden: Magivärlden, d.v.s. resten av världen utanför magiskolorna. Detta inkluderar t.ex. Dödsätarna, Fenixordern, Gringotts, Trolldomsministeriet, Wizengamot, Azkaban, Diagongränden, Svartvändargränden, St. Mungos sjukhus, The Daily Prophet, och alla karaktärer som finns på de platserna.
Magiska Spel och Sporter: Quidditch och andra magiska sporter. Exempelvis spelare, matcher, lag, matchspelande, statistik, vinster, och kort sagt allt som har med quidditch att göra oavsett om det är på Hogwarts eller ute i Magivärlden.

A6. Vad är SSL:s ansvarsområde?

Skolor: Magiskolorna Hogwarts, Beauxbatons och Durmstrang med invånare. Allting som har med skolorna att göra - karaktärer, intriger, skolområdet och liknande.
Studier: Utbildning och studier. Det betyder allt som har med lektioner, ämnen, slutprov, betyg, och lärarbakgrunder att göra.

A7. Hur kontaktar jag spelledarna?

MSL: Skicka PM i något utav forumen eller maila msl@svenskahogwarts.com
SSL: Skicka PM i något utav forumen eller maila ssl@svenskahogwarts.com

A8. Har spelledare några regler att gå efter?

En spelledare har absolut makt i rollspelet, men samtidigt innebär det inte att det är rätt och riktigt att missbruka den. Dels har spelledarna sina Spelledarregler att gå efter, och dels sunt förnuft och allmänt hyfs, etik och moral, o.s.v.. Är det rätt att sparka ut en användare ur forum och rollspel av den enda anledningen att man inte tycker om dem personligen? Nej, givetvis är det inte det. Ska någon sparkas ut så ska det vara för att de brutit mot regler och inte på så lösa grunder som "jag tycker inte om dig".

A9. Vad har spelledarna för befogenheter?

En SL har tillstånd att göra allting du överhuvudtaget kan komma på som rör rollspelet, och till viss del hemsidan och forumen, oavsett hur stort/litet, realistiskt/orealistiskt det är, så länge det är inom ramarna för svensk lagstiftning.

Kom ihåg att vara för att SL har befogenhet att göra allt de kan tänkas hitta på så betyder det inte att detta utnyttjas, har utnyttjas eller någonsin kommer att utnyttjas. Bara för att man KAN göra en sak betyder det inte att man SKA. Exempelvis: En eller flera spelledare kanske gärna skulle vilja se en viss karaktär död för att den är så förbannat besvärlig. Rent tekniskt sett är de i sin fulla rätt att döda den karaktären utan att först be spelaren om lov eller ens förvarna innan. Har det hänt? Nej. Skulle det kunna hända? Väldigt osannolikt, eftersom nuvarande spelledare skulle klassa det som maktmissbruk.

A10. Vad händer om en spelledare är borta i flera veckor?

Det beror lite på. Om en SL är frånvarande i några veckor så kan mindre frågor och beslut fattas av resten av Spelledarrådet under tiden. Om det gäller något som verkligen bara den frånvarande SL kan bestämma, så får personen som frågat i så fall vänta tills dess att ansvarig SL kan svara. Är det på grund av att man har dator- eller Internetproblem får man försöka komma åt Internet på en annan dator, så att man ändå kan hålla sig uppdaterad. Om en SL bara har begränsat med tid att kolla SH-saker så är HK och att besvara PM första prioritet - alla spel och lektioner och liknande får vänta.

Om en spelledare måste vara totalt frånvarande i flera månader i streck och verkligen inte kan ta sig till en dator alls får de i så fall avsäga sig spelledarposten, eftersom poängen med att ha ett Spelledarråd är att ingen ska behöva dra lasset själv, och det blir det ju om en av två SL är borta.

A11. Är alla spelledare forumadministratörer?

Nej, att bli spelledare innebär INTE att man automatiskt blir forumadministratör.

Sektion B: Spelledarrådet

B1. Vad är spelledarrådet?

Det är alla spelledare på SH ihopslaget, kan man säga. Spelledarrådet fattar beslut ihop om saker och ting, medan en enskild spelledare kan bestämma saker inom sitt ansvarsområde utan att nödvändigtvis behöva ta upp det med övriga spelledare först, även om det är god sed att tala om saker för varandra.

B2. Vilka sitter i spelledarrådet?

Samtliga spelledare. Se "Vem/vilka är spelledare?"

B3. Vem bestämmer i spelledarrådet?

Alla och ingen. Det finns ingen "överspelledare" eller liknande, utan alla spelledare har lika mycket inflytande, bestämmanderätt o.s.v.

B4. Är spelledarrådet neutralt?

Ja, Spelledarrådet står inte på någons sida i en konflikt, utan lyssnar lika mycket på den person som anmäler som den som blivit anmäld.

B5. Hur kontaktar jag spelledarrådet?

Om du vill kontakta hela rådet och inte bara en enskild spelledare, så skickar du ett PM till forumanvändaren SPELLEDARRÅDET eller till användargruppen Spelledare. Du kan också gå till Ugglepost och skicka ett mail.

B6. Diskuterar spelledarrådet alla frågor/förslag/klagomål som de får in?

Ja, alla saker som tas upp med Spelledarrådet diskuteras, även om det är tredje gången man tagit upp samma sak.

B7. Hur anmäler jag ett spel eller en spelare till spelledarrådet?

Antingen trycker du på utropstecknet på det inlägget om det gjorts i något utav forumen, eller så kan du säga till en SL över IRC/Skype eller liknande, eller så skickar du ett PM till forumanvändaren SPELLEDARRÅDET eller till användargruppen Spelledare. Du kan också gå till Ugglepost och skicka ett mail. Om du ska anmäla ett spel måste du antingen ge länken till där spelet postats i forumet, eller skicka med en kopia av spelet om det hänt utanför forumet.

Sektion C: Hemligheternas Kammare

C1. Vad betyder "HK"?

Det är en förkortning för Hemligheternas Kammare.

C2. Vad är Hemligheternas Kammare?

HK är spelledarrådets diskussionsforum, där spelledarna samlas för att diskutera situationer, förslag och frågor, samt hitta på intriger, planera händelser och besluta om saker och ting.

C3. Varför kan jag inte se vad som pågår i Hemligheternas Kammare?

För att det forumet är dolt för alla som inte är spelledare. Om icke-spelledare hade insyn i HK så skulle det inte finnas något ställe för spelledarna att planera överraskningar eller diskutera saker som kommit in till dem och som folk delat med sig av i förtroende.

C4. Kan jag se någonstans vad som diskuteras i HK just nu?

Inte för tillfället. Om du verkligen behöver veta det - t.ex. "har ni tagit upp mitt ärende än?" - fråga någon utav spelledarna, men du är inte garanterad att få något svar.

Sektion D: Idéer och förslag och hur de blir till beslut

D1. Jag har en idé! Hur tar jag upp den med spelledarna?

Då skickar du ett PM till forumanvändaren SPELLEDARRÅDET eller till användargruppen Spelledare. Du kan också gå till Ugglepost och skicka ett mail, eller så kan du kontakta en av spelledarna via PM, email, IRC/Skype o.s.v.

D2. Varför måste man söka tillstånd om en del saker?

För att det inte ska bli kaos eller för orealistiska saker i spelet - se även "Varför finns/behövs det spelledare?" - och för att kunna hålla reda på vad som finns i spelet, så att det plötsligt inte är ett dussin siamesiska albino-halvjättar samtidigt, för det är ganska osannolikt att det skulle hända ens i HP-världen.

D3. Vad måste man ha spelledarrådets tillstånd för att göra/spela på/använda sig av?

Här är några exempel på saker man behöver söka tillstånd för:

 • Specialkaraktärer - det kan vara att hen t.ex. är
  • Albino
  • Animagus
  • Barn till en av fångarna på Azkaban
  • Barn till en kändis eller högt uppsatt person i magivärlden
  • Fem eller fler barn i samma familj
  • Föräldralös eller placerad i fosterhem
  • Halvmänsklig (halvjätte, halvvilie, o.s.v.)
  • Hemlös
  • Hermafrodit
  • Icke-mänsklig (varulv, husalf, kentaur, jätte, o.s.v.)
  • Kan se testraler
  • Metamorfmagus
  • Ormviskare
  • Rik mugglare (tänk "jag skulle gått på Eton om jag inte kommit in på Hogwarts" / "min pappa äger halva Yorkshire")
  • Siamesisk tvilling
  • Synsk
  • Tvilling, trilling o.s.v.
 • Har någon form av fysisk eller psykisk åkomma eller känsligt tillstånd, t.ex.:
  • Fobier (om de är så pass allvarliga att elevens skolgång påverkas)
  • Hörselskadad
  • Mentalsjukdom (t.ex. schizofreni)
  • Psykisk störning (sociopati, psykopati, o.s.v.)
  • Rullstolsburen
  • Synskadad
  • Transsexuell
  • Ätstörningar
 • Nya saker man vill kunna spela på som man kommit på själv och vill ska kunna spelas på av andra, t.ex.
  • Djur/varelser
  • Magiska föremål
  • Sjukdomar
  • Trolldrycker
  • Växter
 • Saker som är väldigt typiska för HP-böckerna/filmerna, t.ex.
  • Hemliga gångar mellan Hogwarts och Hogsmeade (Godisbaronens källare, Spökande Stugan, Svinhuvudet - övriga genvägar på skolan kan man hitta utan att någon lägger sig i)
  • Hemligheternas Kammare
  • Marodörkartan
  • Osynlighetsmantel
  • Vid-behov-rummet
 • Döda en karaktär (om du vill döda en annan spelares karaktär måste du dessutom ha den spelarens tillåtelse)
 • Utländska högstatussläkter (särskilda regler för brittiska och irländska högstatussläkter finns redan)

Står det inte med i listan ovan betyder det inte att det inte kräver SL-tillstånd! Om det du tänker på kan räknas in under någon av kategorierna ovan så kräver det med största sannolikhet SL-tillstånd, men det betyder inte att vi kom på det när vi skrev listan.

D4. Diskuterar spelledarrådet alla frågor/förslag/klagomål som de får in?

Ja, alla saker som tas upp med Spelledarrådet diskuteras, även om det är tredje gången man tagit upp samma sak.

D5. Hur gör jag så att min ansökan garanterat blir godkänd?

Garantera godkänning kan man aldrig göra, men i korthet kan man säga att ju bättre och genomtänkta skäl du kommer med, ju mer övertygande är du, och ju troligare är det att ditt förslag godkänns. För att du ska ha en högre chans att bli godkänd bör du ha ett bra förslag till att börja med. Sedan ska ditt förslag vara genomtänkt och realistiskt och det ska passa in i den fantasivärld som rollspelet utspelar sig, och du ska kunna komma med bra argument till varför ditt förslag ska godkännas. Är det en specialkaraktär det gäller så får du ha bra skäl till att din karaktär ska vara t.ex. föräldralös istället för att ha vuxit upp med åtminstone en förälder. Vad vill du uppnå med det? På vilket sätt kommer det påverka karaktären att dess föräldrar är döda? Om du inte har något annat skäl än "för det verkar kul" eller liknande så kan du lika gärna skapa en vanlig karaktär, eftersom dödsfall i familjen påverkar alla familjemedlemmar mycket starkt i många, många år. Om du inte har någon bra förklaring varför du vill att din ska ha just elva syskon (istället för åtta, två eller kanske rent utav tjugo) så lär du få till svar att det gott kan räcka med högst tre.

Se även Hur man garanterat får Spelledarrådet att godkänna ens ansökningar för en mer detaljerad genomgång.

D6. Gör spelledarna någon skillnad på gamla och nya spelare? / Särbehandlar spelledarna gamla eller nya spelare?

Det spelar ingen roll om du varit med i SH i flera år eller är alldeles ny. Din fråga tas på lika stort allvar och lika mycket funderande går in i att fatta ett beslut oavsett hur länge du varit medlem. Det spelar inte ens roll om du varit spelledare själv en gång i tiden, din fråga behandlas på samma sätt som om du gått med i går.

Det är mer troligt att en gammal spelare får en specialkaraktär godkänd, men det är för att de har bättre koll på vad som passar sig och inte, och för att gamla spelare förväntas vara lite mer kunniga om hur saker och ting fungerar i rollspelet, och därför ofta kan argumentera bättre för sin sak än en nykomling. Dessutom har de har redan visat i sitt spel om de skulle kunna klara av att spela en specialkaraktär eller inte och kanske är lite mer påhittiga när det gäller att komma på saker som testar gränserna lite än en nykomling.

Det betyder inte att en ny spelare inte kan få en specialkaraktär - klart att de kan få det! Det gäller bara att vara övertygande nog i sin motivering och att genom motiveringen visa att man verkar kunna klara av att spela en specialkaraktär, eftersom det inte finns gamla spel att gå efter. Är du ny spelare och har en vettig anledning till att vilja ha en specialkaraktär eller liknande så har du lika stor chans som en spelledare att få ditt förslag godkänt. Om det kan klassas som särbehandling eller inte får du avgöra själv.

D7. Kan jag diskutera en sak själv med spelledarrådet och vara med och besluta om något?

Ja, förslagsvis på IRC, för det är enklast. Har du inte tillgång till IRC så kan Skype funka också. Om hela spelledarrådet är online samtidigt är det bara att föreslå chatt i en privatkanal (eller chatt med flera deltagare om det är Skype) där och då. Annars kan det bokas en tid då alla har tid att vara online samtidigt.

D8. Kan spelledarrådet diskutera en fråga öppet med medlemmarna, så att medlemmarna kan vara med och besluta om något?

Ja, använd forumet "Utveckling av SH" i Forum1 som är till för just detta. Där kan du komma med förslag och liknande och både du och andra spelare kan vara med i diskussionen tillsammans med SL.

D9. Hur lång tid tar det för spelledare att fatta beslut?

Upp till två veckor, normalt sett. Ibland tar det längre tid, ibland kan du få svar inom några minuter, men målet är att beslut ska ha fattats inom två veckor ifrån det att en spelare har tagit upp något.

D10. Finns det något sätt att få reda på hur det går för min fråga?

Hör med en av spelledarna om det gått mer än två veckor och du fortfarande inte har fått något svar. Fråga gärna men tjata inte. Tjat gör automatiskt att du hamnar längre ner på prioriteringslistan - det gäller för övrigt det mesta inom SH.

D11. Hur fattar spelledarrådet beslut?

En fråga eller förslag eller ansökan kommer in på ett eller annat sätt. Den spelledare som ser ärendet först postar detta i HK. Ärendet kommenteras av de olika spelledarna för att komma fram till vad var och en tycker. Ibland kan saker kanske behöva kollas upp genom en sökning på Internet eller genom att kika i HP-böckerna. Sedan diskuteras det tills dess att rådet är överens med varandra, då beslut fattas.

Se även Hur fattar Spelledarrådet beslut?

D12. Hur ofta fattar spelledarrådet beslut?

Det finns ingen statistik som säger att ett beslut fattas varannan vecka, var 42a dag eller så. Beslut fattas så snart en fråga är färdigdiskuterad, helt enkelt. Ibland kan flera saker beslutas samma dag, andra gånger kanske det går en månad eller mer emellan.

D13. Hur får jag veta vad spelledarrådet bestämt om min fråga?

Om du har ställt en fråga som bara rör dig så brukar du få ett officiellt svar via PM eller så haffar en av spelledarna dig på IRC om de skulle råka träffa på dig där. Det är bara du som får se beslutet, med andra ord. Om det är ett förslag som rör spelet i allmänhet postas det offentligt. Se "Hur redovisas spelledarbeslut?"

D14. Hur redovisas spelledarbeslut?

Spelledarbeslut postas som "Viktig information" i Anslagstavlan-avdelningen det forum beslutet gäller. När ett beslut är postat så finns det i forumet i en månad för att alla ska kunna diskutera det och få säga sitt. Om man har relevanta klagomål mot ett beslut, så säger man det där, varpå spelledarrådet kommer att se på klagomålen och kanske måste se över sitt beslut. När månaden har gått så betyder det inte att man inte kan komma t.ex. ett halvår senare och klaga. Spelledarbeslut finns också arkiverade på hemsidan under OFF: Spelledarbeslut.

D15. Var kan jag få tag i gamla spelledarbeslut?

På hemsidan, under OFF: Spelledarbeslut.

D16. Varför finns inte min fråga med på sidan med spelledarbeslut?

Det är bara frågor som rör spelet i allmänhet som postas där. Saker som bara rör dig privat får du reda på privat. Jämför med "Hur får jag veta vad spelledarrådet bestämt om min fråga?"

D17. Jag känner mig överkörd/sur av det en spelledare beslutat! Kan jag överklaga beslutet hos någon?

Naturligtvis. För att överklaga ett beslut som fattats av en enskild spelledare eller något som inte finns till diskussion i Anslagstavlan skickar man ett PM till SPELLEDARRÅDET för att överklaga till Spelledarrådet. Om du har ett klagomål på hela spelledarrådet, skicka ett PM till SPELLEDARRÅDET och berätta detta. Om du inte säger ifrån så är det ingen som vet att du känner dig överkörd, eftersom spelledarrådet inte har fått någon träning i ocklumenering. Du kan också höra av dig anonymt via Ugglepost på hemsidan, men det är inte mycket till överklagan, eftersom det inte finns någon att skriva svar till om du är anonym.

D18. Finns det något man inte kan ansöka om? / Vad är det stopp på att ansöka om för tillfället?

Saker vi kommer att säga nej till rent i allmänhet i nuläget:

 • Dödsätare/Fenixordern
 • Karaktärer som är släkt med dem från HP-böckerna/filmerna
 • Ormviskare
 • Spela som officiella karaktärer med godkända bakgrunder:
  • Husalfer
  • Husdjur
  • Kentaurer
  • Personer på tavlor
  • Svartalfer

Orsaken till att vi säger nej att spela vissa sorters karaktärer är för att de inte kan interagera med andra spelare/karaktärer utan kan egentligen bara spela mot sig själva, och detta blir väldigt snabbt väldigt tråkigt. En kentaur har ingen kontakt med människor om de kan slippa det, t.ex., och husalfer håller sig undan sina människor eftersom de inte ska synas. Svartalfer sitter på Gringotts och räknar guld, och det är ungefär så roligt det blir. Tavlor hänger på ett och samma ställe och även personerna om de kan flytta sig mellan olika ramar så kräver det ändå att folk uttryckligen säger att de står bredvid en tavla.

Saker där det för tillfället är stopp på ansökningar:

 • Animaguskaraktärer: Systemet håller på att göras om. När detta är färdigt så kommer det att postas som ett SL-beslut och då kan man ansöka igen.
 • Mellan/högstatussläkter: Systemet håller på att göras om. När detta är färdigt så kommer det att postas som ett SL-beslut och då kan man ansöka igen.
 • Nya magiskolor: Dessa kommer inte att tas i bruk då aktiviteten på BB/DS är för låg för att motivera detta. Dock kan man skicka in beskrivningar på utländska magiskolor som kan användas vid spel, t.ex. om en elev har en brevvän i ett annat land.
 • Synska Hogwartskaraktärer: Det finns redan fyra elever och en lärare.
 • Trillingar: Det finns redan tillstånd för ett trillingpar på Hogwarts.
 • Tvillingar:
  • Beauxbatons: X Vi har för närvarande två tvillingpar (2,5 om man räknar in att en av de vuxna anställda på skolan har en ospelad tvilling) och det finns inte tillräckligt med spelare att kunna ta in fler.
  • Durmstrang: V Det går att ansöka om tvillingpar. Det finns dock bara en plats i nuläget, så först till kvarn! (Det kan finnas fler, men vi börjar med en.)
  • Hogwarts: X Vi har för närvarande fem tvillingpar i olika årskurser. Det får räcka för tillfället.
  • Magivärlden: V Det går att ansöka om tvillingpar.

Sektion E: Val av spelledare

E1. Kan vem som helst bli spelledare?

Mja. Det brukar normalt krävas att du spelar lärare för att kunna ansöka, eftersom du då är mer insatt i hur spelet fungerar och har bevisat både aktivitet och spelförmåga. Du behöver också ha varit med i SH ett tag, oftast inte mindre än ett halvår.

E2. Hur blir man spelledare?

Om du är en lärare och en ledig spelledarpost dyker upp, så postas det en annons i Forum1. Följ anvisningarna där. Se även "Hur går ett spelledarval till?"

E3. Hur går ett spelledarval till?

När du anmält dig så kommer du att få genomgå olika uttagsprov. Den nya spelledaren utses av det sittande spelledarrådet, med eller utan hjälp av den spelledare som ska ersättas. Att ansöka till att bli spelledare i SH är som att ansöka om ett jobb. Den person som gör bäst ifrån sig på arbetsintervjun (uttagningsproven, alltså) och som resten av spelledarrådet tycker passar bäst får jobbet.

E4. Hur länge sitter en spelledare på sin post?

Tills han eller hon själv väljer att avgå, eller mot förmodan blir avsatt av övriga spelledare.

E5. När väljs nya spelledare?

När en spelledare har avgått eller blivit avsatt.

E6. Varför har ni inte regelbundna spelledarval?

Det blir ofta så att det blir någon sorts popularitetstävling om man har fria SL-val - den med flest kompisar vinner, vilket inte nödvändigtvis är den som är bäst lämpad och mest intresserad. I SH kan man bara "nominera" sig själv, eftersom man själv är den enda som kan avgöra om man har tid, lust och ork att ställa upp om man skulle bli invald. Dels är det stora ansvarsområden man har hand om, och det tar ganska lång tid att sätta sig in i dessa ordentligt. Om man då har nya SL-val var sjätte månad eller liknande, så hinner den personen som valts aldrig att sätta sig in i sin uppgift tillräckligt, om de inte har turen att bli omvalda, då. Om ingen hinner sätta sig in på sin post så blir inget gjort. Alltså är det bättre för rollspelet att ha samma spelledare så länge som personerna i fråga vill, orkar och kan sitta kvar.

E7. Varför är rektorerna på övriga magiskolor inte med i spelledarrådet när rektorn för Hogwarts är SL?

Sedan 2014 är SSL inte längre rektor för Hogwarts, så den här frågan är lite överflödig.

E8. Varför kan man inte vara Sorteringshatt och Spelledare samtidigt?

I korthet: SL behöver hålla koll på Antagningskommittén och se så att ansökningar sköts smidigt och på ett välkomnande sätt. Om (någon av) hattarna gör sig skyldiga till felbehandling eller liknande, så kan hen använda ursäkten att det är de som bestämmer eftersom de är SL, och det blir inte bra. Det är bättre om det alltid finns en chans att få en karaktärsanmälan överklagad till SL om det skulle behövas.

E9. Varför finns det bara två spelledare? / Varför tar ni inte in fler spelledare i HK?

Från början (när SH startade) fanns det två, sedan togs en till in. Till slut bestod HK av fyra personer med varsina ansvarsområden: Skolor/Hogwarts, Magivärlden, Quidditch och Utbildning/Studier. I och med nya hemsidan så försvann det egentliga syftet med USL-posten, eftersom alla spelledare har befogenheter att godkänna lektionsrapporter och poäng. När SSL avgick så slogs den rollen ihop med USL, eftersom det var liknande uppgifter som sköttes om. Då var där bara tre. QSL vikarierade för MSL så pass länge att rådet avsatte dåvarande MSL. Eftersom QSLs uppgifter gick in i MSLs och samma person ändå hade börjat strukturera upp Magivärlden var det enklast att bara slå ihop QSL och MSL till samma post.

Därför är det sedan sommaren 2007 bara två spelledare i rådet, vilket fungerar så bra att det inte finns någon anledning att fundera på att ta in fler just nu, eftersom det redan fastställts genom HK-diskussion att alla spelledare i SL-rådet ska ha ett ansvarsområde. Det är därför inte tal om att införa ledamöter, folk som är spelledare utan att ha en annan arbetsuppgift än att fylla ut numren. Fyra personer grundade Hogwarts med de fyra elevhemmen, och de behövde aldrig någon vågmästare, därför anses det inte nödvändigt att det måste vara ett ojämnt antal spelledare i rådet. De få gånger då rådet faktiskt är oense om en fråga, så arbetas det fram en kompromiss tills att alla parter är nöjda med ett beslut, istället för att det motsatta sidor som inte kommer någon vart. I vanliga rollspel finns det normalt sett bara en spelledare. Tänk på ordspråket "Ju fler kockar desto sämre soppa". Ju fler SL, ju segare blir det att ta beslut, eftersom fler ska diskutera. Två SL är för närvarande optimalt.