FAQ: Elevhemspoäng på Hogwarts

Hur får man poäng till sitt elevhem?

Genom goda insatser för elevhemmet! Lektioner får du poäng på ifall din karaktär besvarar en fråga rätt, eller kanske ställer en klurig fråga som är ovanligt intressant och om läraren känner sig generös. Poängavdrag får man för dåligt uppförande, slarv, för sen ankomst och liknande.

Vilka får rapportera poängändringar?

Lärare och prefekter.

Hur ofta rensas poängresultaten för elevhemstävlingen?

Det beror lite på hur många poäng som kommit in. Vanligtvis nollställs resultatet en gång om året, annars två gånger eller fyra gånger om året om det är motiverat.

Hur belönas det vinnande elevhemmet i elevhemscupen?

Med äran och så står det med under poänghistoriken.