Spelledarbeslut

Hoppa över årskurser p.g.a. byte av skola (2007-01-09, reviderad 2007-05-14)

Fråga från spelare:

Ska man kunna ha elever som byter skola mitt i utbildningen? Dessa skulle alltså inte börja på Hogwarts i ettan utan exempelvis trean eller fyran o.s.v.

(Revidering) Spelledarrådet har beslutat följande:

För att få hoppa över årskurser ska man:

 1. Ansöka om tillstånd från HK och då ange en bra förklaring till varför personen i fråga byter skola osv. (För att få godkänt måste du ha spelat upp minst en elevkaraktär från ettan till tvåan.) Här förbehåller sig HK rätt att säga nej om det finns för många liknande fall på skolan redan.
 2. Skriva en bakgrund (samma regler som en vanlig bakgrund) men även skriva till en text på X antal ord som beskriver elevens liv på den här skolan som den nya flyttar ifrån. Hur många ord beror på vilken årskurs man vill hoppa över:
  • Börja direkt i tvåan = 1000 ord
  • Börja direkt i trean = 2000 ord
  • Börja direkt i fyran = 3000 ord
  • Börja direkt i femman = 4000 ord
  (Tänk på att detta ska vara en utveckling på din karaktärs personlighet på samma sätt som att du skulle ha spelat den.)
 3. Spela ett spel med Rektorn/Biträdande Rektorn där elevernas föräldrar talar med denna.
 4. Lämna in minst 5 hyfsat långa spel där eleven är med. Vad det är för typ av spel kan variera från att det är lektion på förra skolan, spel med familjen, etc. Det är helt upp till spelaren vilka typ av spel som lämnas in. Dock förbehåller sig HK att underkänna spel som är för lika varandra då dessa spels syfte är att få en mer berikad helhetsbild av karaktären och för att spelaren själv ska känna sig in i sin egna karaktär.

OBS! HK har beslutat att man inte kan hoppa över femman just nu eftersom det kräver lite mer att hoppa över alla GET och det kommer det diskuteras om det ens ska vara möjligt. Att hoppa över sexan är heller inte möjligt just nu och att hoppa över sjuan är lite onödigt att ens ha med. ;)

(Original) Spelledarrådet/Hemligheternas Kammare har beslutat följande:

Vi tyckte att det var en bra idé men att det behövdes riktlinjer för sådant då vi kände att man inte bara ska kunna ”hoppa över” årskurser utan att kompensera dessa på något sätt. Därför har vi kommit fram till följande:

 • Varje person som vill ha en elev som byter skola och hoppar in i en årskurs över ettan måste först ansöka till HK om detta och sen följa följande anvisningar:
 • Man måste ha spelat upp minst en elev från ettan till tvåan innan det ens kan godkännas för den spelaren.
 • Det ska spelas ett ON-spel med rektorn där pratar med elevens föräldrar. Där ska det ingå:
  1. De pratar om den tidigare skolans sätt och värderingar.
  2. Rektorn förklarar hur Hogwarts fungerar och vad som väntas av eleven.
 • För varje år som eleven inte spenderat på Hogwarts ska det skrivas en redogörelse för vad som hänt eleven på den andra skolan. En utveckling på karaktären som kompensering för alla lektioner den inte tar. Denna redogörelse ska skicka till HK innan bakgrunden skickas till hattarna för godkännande (kontakta en hatt för godkännande av namnet först). För varje årskurs ska man skriva ett visst antal ord och det är som följer:

  Hoppa över ettan = 1111 ord
  Hoppa över tvåan = 2222 ord + 1111 ord = 3333 ord
  Hoppa över trean = 3333 ord + 2222 ord + 1111 ord = 6666 ord
  Hoppa över fyran = 4444 ord + 3333 ord + 2222 ord + 1111 ord = 11110 ord
  Hoppa över femman = 5555 ord + 4444 ord + 3333 ord + 2222 ord + 1111 ord = 16665
  Hoppa över sexan = 6666 ord + 5555 ord + 4444 ord + 3333 ord + 2222 ord + 1111 ord = 23331 ord